Imigrant

osoba przybywająca do danego państwa z zamiarem osiedlenia się w nim

Imigrant – osoba podejmująca imigrację[1].

Przypisy Edytuj

  1. Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Tekst mający znaczenie dla EOG) (CELEX: 32007R0862).