Impuls (teoria sygnałów)

Impulssygnał o skończonym czasie trwania, który ma określone parametry opisujące jego charakterystykę.

Impulsy: t1 – czas trwania impulsu, T – okres pomiędzy kolejnymi impulsami

Przykładem są impulsy cyfrowe, czyli bity przesyłane pomiędzy dwoma urządzeniami cyfrowymi (np. komputerami), reprezentowane jako podwyższenia lub obniżenia napięcia elektrycznego w kablu miedzianym, promienie świetlne biegnące przez kabel światłowodowy albo fale radiowe wymieniane pomiędzy urządzeniami sieci bezprzewodowej.