Inżynier Szeruda

polska powieść z 1937

Inżynier Szerudapolska powieść z 1937 roku autorstwa Gustawa Morcinka, poświęcona tematyce katastrofy kopalnianej. Studium psychologiczne środowiska polskich górników, skupione wokół postaci zamożnego, lecz nieszczęśliwego bohatera tytułowego[1][2]. Powieść cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem[3], lecz została surowo przyjęta przez krytykę, zwłaszcza o orientacji lewicowej[4]. Jej filmową adaptację planował nakręcić Józef Lejtes, lecz w obliczu wybuchu II wojny światowej film nie został ukończony, a materiał uległ bezpowrotnemu zniszczeniu[5].

Inżynier Szeruda
Autor

Gustaw Morcinek

Typ utworu

powieść

Data powstania

1937

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Warszawa

Język

polski

Data wydania

1937

Wydawca

Towarzystwo Wydawnicze Rój

PrzypisyEdytuj

  1. Witold Nawrocki, O pisarstwie Gustawa Morcinka, Śląsk, 1972, s. 128 [dostęp 2022-05-01] (pol.).
  2. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, "Pisarski zakon": biografia literacka Gustawa Morcinka, Instytut Śląski, 1988, s. 80 [dostęp 2022-05-01] (pol.).
  3. Jan F. Lewandowski, Kino na pograniczu: wędrówki po dziejach filmu na Górnym Śląsku, Śląsk, 1998, s. 36, ISBN 978-83-7164-141-1 (pol.).
  4. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Morcinek Gustaw, [w:] J. Lyszczyna, D. Rott (red.), Słownik pisarzy śląskich. T. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, s. 73, ISBN 978-83-226-1854-7 (pol.).
  5. Krzysztof Polechoński, „Przymierze literatury z filmem”. Przypadek Ferdynanda Goetla, „Studia Filmoznawcze”, 36, 28 lipca 2015, s. 120 [dostęp 2022-05-01] (pol.).