Inżynier budownictwa

tytuł zawodowy
Ten artykuł dotyczy tytułu zawodowego. Zobacz też: inne znaczenia.

Inżynier budownictwatytuł zawodowy nadany w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa[1] określonej grupie osób spełniających podane w niej warunki.

Dawniej tak brzmiący tytuł zawodowy nadawany był na podstawie rozporządzeń i do wejścia w życie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie z dnia 9 kwietnia 1992 roku[2], posługiwali się nim w Polsce absolwenci wyższych uczelni technicznych na kierunku budownictwo. Ostatnim zarządzeniem wprowadzającym ten tytuł zawodowy było Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1989 r. w sprawie określania nazw kierunków studiów w szkołach wyższych oraz rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych nadawanych przez szkoły wyższe[3].

PrzypisyEdytuj