Inżynieria bezpieczeństwa

dyscyplina nauk technicznych obejmująca przedsięwzięcia inżynierskie w celu przeciwdziałania zagrożeniom (dla ludzkości, środowiska naturalnego, dóbr cywilizacyjnych) spowodowanych działalnością ludzką i zjawiskami naturalnymi

Inżynieria bezpieczeństwa – dyscyplina nauk technicznych[a], obejmująca swoim zakresem przedsięwzięcia inżynierskie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom dla ogółu ludzkości, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacyjnych, wynikających z działalności ludzkiej (katastrofy antropogeniczne) oraz zjawisk naturalnych (klęski żywiołowe)[1].

UwagiEdytuj

  1. Nie została jeszcze sklasyfikowana w polskim prawodawstwie

PrzypisyEdytuj

  1. Włodzimierz Pihowicz, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa, s. 17, ISBN 978-83-204-3420-0.