In situ

łaciński zwrot

In situłaciński zwrot oznaczający w dosłownym tłumaczeniu „w miejscu”, mający różne znaczenia zależnie od kontekstu.

Archeologia edytuj

Termin in situ używany jest w odniesieniu do zabytków, które nie zostały przemieszczone z miejsca, w którym zostały odkryte.

Biologia edytuj

W biologii eksperymentalnej jest to rodzaj technik badawczych. Termin odnosi się do reakcji chemicznych lub biochemicznych, przeprowadzonych w utrwalonym chemicznie organizmie, bez naruszenia jego struktury. Najczęściej techniki in situ stosowane są w eksperymentalnej embriologii, w postaci hybrydyzacji in situ. Celem takiego doświadczenia jest identyfikacja struktur anatomicznych, w których zachodzi ekspresja określonego genu.

Budownictwo edytuj

Badania in situ oznaczają badania wykonane na miejscu w terenie.

Prace in situ oznaczają wykonanie ich na budowie np. wykonanie elementów żelbetowych na miejscu, a nie ich prefabrykacja i późniejszy montaż.

Chemia edytuj

W chemii termin ten jest używany w kontekście reakcji chemicznych, w których występuje nietrwały produkt pośredni generowany celowo z trwałego, ale mniej reaktywnego substratu. Produkt pośredni otrzymany in situ ulega natychmiast dalszym procesom, które prowadzą do jego przekształcenia w pożądany produkt końcowy. Bardzo często in situ generowane są rodniki, karbokationy, karboaniony oraz karbeny, które są bardzo reaktywne i nie można ich przechowywać w stanie wolnym.

Informatyka edytuj

W informatyce algorytm in situ jest to algorytm, który do wykonania potrzebuje stałej ilości dodatkowej pamięci komputera, niezależnej od rozmiaru danych wejściowych (oprócz pamięci zajmowanej przez dane wejściowe)[1].

Kanalizacja edytuj

Rodzaj połączenia poza kinetą studni, wykonywany poprzez nawiercanie.

Medycyna edytuj

Osobny artykuł: Rak w miejscu.

W medycynie termin używany jest do określania stadium zaawansowania nowotworu. Termin in situ oznacza, że komórki dysplastyczne obecne są na całej grubości nabłonka, lecz nie przekraczają błony podstawnej i nie rozpoczęły inwazji w głąb tkanki, czyli naciekania. Jest to tak zwany rak przedinwazyjny, rak 0°, bądź carcinoma in situ[2].

Nauki o Ziemi edytuj

W naukach o Ziemi wyróżnia się pomiary in situ w odróżnieniu od pomiarów zdalnych (teledetekcyjnych). W pomiarach in situ czujnik umieszczony jest w miejscu, którego dotyczą pomiary[3]. Przykładami pomiarów in situ są:

Ochrona przyrody edytuj

Osobny artykuł: Ochrona in situ.

W ochronie przyrody termin in situ oznacza ochronę gatunku w miejscu jego występowania w środowisku.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Krzysztof Giaro, Złożoność obliczeniowa algorytmów w zadaniach, Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, 2011, s. 105, ISBN 978-83-88629-61-7.
  2. Vinay Kumar, Robbins patologia, wyd. 3, Wrocław: Edra Urban & Partner, 2019, ISBN 978-83-66310-18-6, OCLC 1117285340.
  3. Vera Schlanger, Pogoda i klimat, Paweł Jezioro (tłum.), Anita Bokwa (tłum.), [w:] Environmental Science Published for Everybody Round the Earth [dostęp 2018-11-09].
  4. Maciej Kolwas, Tadeusz Stacewicz, Anna Zwoździak, Badania aerozolu miejskiego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, ISBN 978-83-235-0306-4, OCLC 749393065.