Indeks punktu względem krzywej

ilość razy jaką krzywa okrąża punkt

Indeks punktu względem krzywej – liczba okrążeń punktu wokół punktu gdy punkt obiega raz krzywą Zwyczajowo każde okrążenie jest traktowane jako „dodatnie” bądź „ujemne” w zależności od tego, czy obieg odbywa się odpowiednio w kierunku przeciwnym lub zgodnym do ruchu wskazówek zegara.

Definicja Edytuj

 
Obiekt poruszający się po krzywej okrąża osobę stojącą pośrodku dwukrotnie.

Funkcja   dla krzywej zamkniętej   nie przechodzącej przez punkt   jest zdefiniowana jako

 

nazywana jest indeksem punktu   względem krzywej  

Przykłady i własności Edytuj

Funkcja indeksu przyjmuje tylko wartości całkowite; rośnie bądź maleje odpowiednio, gdy parametryzacja krzywej jest na danym przedziale zgodna i niezgodna z orientacją płaszczyzny zespolonej (mówi się wtedy o dodatniej i ujemnej orientacji krzywej).

Indeks punktu   względem zorientowanego dodatnio okręgu   o promieniu     dla   wynosi:

 

Zobacz też Edytuj

Bibliografia Edytuj