Indukcja pozaskończona

Indukcja pozaskończona – rozszerzenie indukcji matematycznej na zbiory dobrze uporządkowane, m.in. klasę liczb porządkowych.

WstępEdytuj

Zarówno definicje indukcyjne, jak i twierdzenie o indukcji matematycznej można porównać do rozumowań krok po kroku, gdzie kroki są ponumerowane liczbami naturalnymi. Na przykład sedno dowodów indukcyjnych leży zawsze w podaniu uzasadnienia, że dla każdego  

jeśli do kroku   (wyłącznie) wszystko było dobrze, to stąd można wywnioskować, że na kroku   też wszystko jest dobrze.

Możemy jednak sobie wyobrazić, że wykonaliśmy wszystkie kroki ponumerowane liczbami naturalnymi i chcemy kontynuować nasz proces. Ponieważ jedyną własnością liczb naturalnych potrzebną do rozumowań indukcyjnych jest, że każdy niepusty podzbiór   ma element najmniejszy, naturalnym sposobem na kontynuację naszego procesu, jest deklaracja, że nasze kroki są numerowane przez kolejne elementy pewnego zbioru dobrze uporządkowanego. Ale przecież każdy zbiór dobrze uporządkowany jest porządkowo izomorficzny z pewną liczbą porządkową (której elementy to liczby porządkowe od niej mniejsze). Zatem możemy myśleć, że nasze kroki w procesie indukcyjnym są ponumerowane liczbami porządkowymi. Wówczas sedno rozszerzonych dowodów indukcyjnych (czyli dowodów przez indukcję pozaskończoną) leży w podaniu uzasadnienia, że dla każdej liczby porządkowej  

jeśli do kroku   (wyłącznie) wszystko było dobrze, to stąd można wywnioskować, że na kroku   też wszystko jest dobrze.

TwierdzeniaEdytuj

Niech ON oznacza klasę liczb porządkowych. Poniższe twierdzenia można udowodnić w ZF (bez użycia aksjomatu wyboru).

Twierdzenie o dowodzeniu przez indukcjęEdytuj

Przypuśćmy, że   jest formułą języka teorii mnogości z jedną zmienną wolną   Załóżmy również, że:

 

Wówczas jest prawdą, że   dla każdej liczby porządkowej  

Powyższe twierdzenie formułuje się też w następujący sposób: każda niepusta klasa liczb porządkowych ma element najmniejszy.

Dowód: Przypuśćmy, że istnieje taka liczba porządkowa   że   Wówczas zbiór   jest niepusty. Wiadomo, że każdy niepusty zbiór liczb porządkowych jest dobrze uporządkowany przez inkluzję, więc niech   Z określenia   wynika, że dla każdego   mamy   skąd wobec   otrzymujemy   Na mocy założenia wnioskujemy, że zachodzi również   a zatem   Uzyskana sprzeczność kończy dowód.

Przy powyższym sformułowaniu twierdzenia nie jest potrzebne dodatkowe założenie, że prawdą jest   – tzw. „zerowy krok indukcyjny”. Zdanie   wynika z już przyjętego założenia dla   ponieważ wtedy poprzednik implikacji jest spełniony w sposób pusty, a więc i następnik   musi być prawdziwy[1].

Twierdzenie o definicji indukcyjnejEdytuj

Przypuśćmy, że   jest klasą, która jest też funkcją. Wówczas istnieje jedyna funkcja   (tak więc   jest też klasą) taka, że

 

UwagiEdytuj

 • W twierdzeniu o definicji indukcyjnej, funkcja   reprezentuje przepis na konstrukcję obiektu związanego z liczbą   przy założeniu, że skonstruowaliśmy już ciąg  
 • W praktyce matematycznej, obydwa twierdzenia (zarówno o dowodzeniu, jak i o definiowaniu indukcyjnym) są stosowane w odniesieniu do zbioru liczb porządkowych, często więc do liczb porządkowych mniejszych od pewnej ustalonej liczby   Wówczas w przypadku definicji indukcyjnej zarówno wyjściowa funkcja   jak i konstruowana funkcja   są zwykle zbiorami (a dziedziną tej ostatniej jest często właśnie liczba  ).
 • Istnieją jednak sytuacje gdy indukcja jest robiona po wszystkich liczbach porządkowych. Tak się dzieje przy definiowaniu skali alefów, skali betów czy też uniwersum konstruowalnego (i przy wykazywaniu pewnych ich własności).
 • Czasami, ze względu na różny charakter argumentacji, dowody indukcyjne są podzielone na różne rodzaje kroków, typowo następujące trzy:
Krok 0:   pokazujemy, że   jest prawdziwe,
Krok następnikowy:   pokazujemy, że jeśli   jest prawdziwe, to również   zachodzi,
Krok graniczny:   pokazujemy, że jeśli   jest liczbą graniczną oraz   jest prawdziwe, to również   jest prawdziwe.
 • Wprawdzie same twierdzenia o indukcji nie wymagają AC, to często w ich zastosowaniach zakłada się ten aksjomat. Jest to zwykle spowodowane faktem, że musimy przetłumaczyć problem dotyczący jakiegoś zbioru   na problem o liczbach porządkowych, a to tłumaczenie osiągamy przez ponumerowanie elementów   przy użyciu liczb porządkowych. (Innymi słowy, zwykle najpierw musimy dobrze uporządkować rozważany obiekt, do czego jest potrzebny aksjomat wyboru.)
 • W twierdzeniu o definicji indukcyjnej właściwie nie można wyrażać jedyności funkcji w języku ZFC. Formalnie można udowodnić następujące schematy twierdzeń:
  • (istnienie) Dla każdej klasy   (danej przez formulę  ) można znaleźć klasę   (danej przez formulę  ) taką, że
Jeśli   jest funkcją, to też   jest funkcją   i
 
  • (jedyność) Dla każdej klasy  
Jeśli   i także  
to   dla każdego   (W tym drugim schemacie używamy twierdzenia o dowodzeniu przez indukcję.)

PrzykładyEdytuj

Definicje indukcyjne:

PrzypisyEdytuj

 1. A. Błaszczyk, S. Turek: Teoria mnogości. Warszawa: PWN, 2007, s. 120 i 121. ISBN 978-83-01-15232-1.

BibliografiaEdytuj

 • Kenneth Kunen: Set theory. An introduction to independence proofs, „Studies in Logic and the Foundations of Mathematics”, 102. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, New York 1980, ISBN 0-444-85401-0.