Indukcyjność wzajemna

Indukcyjność wzajemna, oznaczana jako M – miara sprzężenia magnetycznego pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi wytwarzającymi wzajemnie przenikające się pola magnetyczne.

Dwa oddziałujące na siebie obwody, w których płyną prądy I1 i I2, wytwarzają strumienie magnetyczne przenikające powierzchnie objęte

  • własnym obwodem (wywołując zjawisko samoindukcji),
  • drugim obwodem (indukcja wzajemna): Φ12 i Φ21.

Indukcyjność wzajemną definiuje się dla sprzężonych magnetycznie obwodów określając:

  • stosunek strumienia wytworzonego w pierwszym obwodzie i przenikającego płaszczyznę obwodu drugiego do prądu I1 płynącego w pierwszym obwodzie,
  • stosunek strumienia wytworzonego w drugim obwodzie i przenikającego płaszczyznę obwodu pierwszego do prądu I2 płynącego w drugim obwodzie,

czyli

W środowisku izotropowym i jednorodnym magnetycznie prawdziwa jest zależność

Zobacz teżEdytuj