Infrastruktura turystyczna

Infrastruktura turystyczna – wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które mają na celu służenie przyjeżdżającym na dany obszar turystom – zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką.

Infrastruktura turystyczna

Na infrastrukturę turystyczną składają się: