Ingo Molnár - węgierski programista, obecnie pracownik firmy Red Hat współtwórca jądra systemów Linux. Jego praca nad jądrem serii 2.6.x jest ukierunkowana głównie na optymalizację algorytmów szeregowania. Stworzył on algorytm O(1) scheduler, który jest stosowany w jądrach do wersji 2.6.23 oraz algorytm Completely Fair Scheduler, który został włączony do głównej gałęzi jądra w wersji 2.6.23.