Inhibitory beta-laktamaz

Inhibitory β-laktamaz – naturalne lub syntetyczne związki chemiczne, stosowane w celu zapobiegania oporności na antybiotyki wynikającej z obecności w komórce bakteryjnej β-laktamaz. Związki te są zbliżone budową chemiczną do antybiotyków β-laktamowych, mogą zatem łączyć się z β-laktamazami i dezaktywować je.

Naturalnym inhibitorem jest kwas klawulanowy. Uzyskano też związki syntetyczne o podobnym działaniu: sulbaktam i tazobaktam.