Inhibitory proteaz

Inhibitory proteaz – występujące w naturze bądź syntetyczne substancje hamujące aktywność enzymów proteolitycznych. Wyróżnia się wśród nich inhibitory specyficzne, powodujące inhibicję określonych proteaz lub typów proteaz, a także niespecyficzne. Mogą one mieć charakter białkowy lub niebiałkowy. I.p. stosowane są m.in. jako narzędzia badawcze w enzymologii oraz jako środki terapeutyczne w medycynie.

Przykładowe inhibitory proteaz używane w praktyce laboratoryjnej w badaniach nad charakterystyką enzymów:

 • Inhibitory proteaz serynowych:
  • PMSF
  • chymostatyna
  • leupeptyna
  • antypaina
 • Inhibitory proteaz tiolowych:
  • NEM
  • pCMB
 • Inhibitory proteaz aspartylowych:
  • pepstatyna A