Innocenty (Jastriebow)

Innocenty, imię świeckie Ilja Iwanowicz Jastriebow (ur. 16 lipca 1867 w Władimirowce, zm. 22 maja 1928 w Moskwie) – rosyjski biskup prawosławny.

Innocenty
Ilja Jastriebow
arcybiskup astrachański
Ilustracja
Kraj działania  ZSRR
Data i miejsce urodzenia 16 lipca 1867
Władimirowka
Data i miejsce śmierci 22 maja 1928
Moskwa
Miejsce pochówku ?
arcybiskup astrachański
Okres sprawowania 1927-1928
Wyznanie prawosławie
Kościół Rosyjski Kościół Prawosławny
Śluby zakonne 7 czerwca 1902
Diakonat 8 czerwca 1902
Prezbiterat 9 czerwca 1902
Nominacja biskupia 12 czerwca 1906
Chirotonia biskupia 29 czerwca 1906
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 29 czerwca 1906
Miejscowość Kijów
Miejsce Ławra Pieczerska
Konsekrator Flawian (Horodecki)
Współkonsekratorzy Platon (Rożdiestwienski), Agapit (Wisznewski)

Był synem kapłana prawosławnego. Ukończył seminarium duchowne w Astrachaniu. Następnie podjął wyższe studia teologiczne w Kazańskiej Akademii Duchownej, ukończył je w 1892 z tytułem kandydata nauk teologicznych. Po uzyskaniu dyplomu został stypendystą profesorskim w katedrze języka kałmuckiego w Akademii. Od 1893 był jej kierownikiem, początkowo jako p.o. docenta, a następnie od 1902 jako docent. W 1898 obronił dysertację magisterską zatytułowaną "Arcybiskup kazański Włodzimierz i jego działalność misyjna". Wykładał w Akademii historię misji, etnografię plemion mongolskich i język kałmucki. Publikował w prasie cerkiewnej artykuły związane z tematyką misyjną[1]. 7 czerwca 1902 złożył wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię zakonne Innocenty. Dzień później został wyświęcony na hierodiakona, a 9 czerwca - na hieromnicha. W 1905 otrzymał godność archimandryty. Przetłumaczył na język kałmucki Biblię, podróżował na Syberię i do Kałmucji w celach misyjnych[1].

12 czerwca 1906 został nominowany na biskupa kaniowskiego, wikariusza eparchii kijowskiej. Chirotonię biskupią przyjął 29 czerwca 1906 w cerkwi Zwiastowania na terenie Ławry Pieczerskiej z rąk metropolity kijowskiego i halickiego Flawiana oraz biskupów czehryńskiego Platona i humańskiego Agapita. Obowiązki wikariusza eparchii kijowskiej łączył od 1910 do 1914 ze stanowiskiem rektora Kijowskiej Akademii Duchownej. Był także przewodniczącym kijowskiego oddziału Związku Narodu Rosyjskiego i honorowym przełożonym monasteru Zwiastowania w Kijowie[1]. Wziął decydujący udział w przeniesieniu relikwii św. Eufrozyny Połockiej z Kijowa do Połocka w kwietniu 1910. Cztery lata później został mianowany ordynariuszem eparchii połockiej i witebskiej. Po roku zakończył sprawowanie urzędu, gdyż został skierowany do Moskwy w celu stałego uczestnictwa w pracach Świątobliwego Synodu Rządzącego i przewodniczącego Rady Misyjnej. Żył w Monasterze Dońskim na prawach przełożonego. W grudniu 1917 ponownie objął katedrę połocką, wybrany przez zjazd duchowieństwa i wiernych eparchii. Nie wrócił jednak do Połocka, lecz uczestniczył w pracach Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, na miejscu obowiązki ordynariusza wykonywał biskup Pantelejmon (Rożnowski). W 1918 zjazd duchowieństwa i wiernych ponownie wybrał biskupa Innocentego na ordynariusza eparchii połockiej. W 1920 został podniesiony do godności arcybiskupiej[1].

W czerwcu 1922 został aresztowany w czasie akcji konfiskaty kosztowności cerkiewnych. W więzieniu w Witebsku zachorował na dur rzekomy. Następnie był przetrzymywany w więzieniu w byłym Monasterze Chłopięcym w Twerze. W 1926 został zwolniony z więzienia z zakazem osiedlania się w sześciu największych miastach ZSRR. Zamieszkał w Kisłowodsku, nie miał jednak prawa prowadzenia działalności duszpasterskiej. W tym samym roku wrócił do Witebska i przez rok ponownie był ordynariuszem eparchii połockiej, po czym w 1927 został biskupem astrachańskim. Nie otrzymał zgody na zamieszkanie w Astrachaniu i osiadł w Stawropolu, zarządzając eparchią za pośrednictwem biskupa jenotajewskiego Stefana. Zmarł w 1928 w szpitalu w Moskwie i został pochowany na Cmentarzu Daniłowskim. Jego pogrzeb prowadził zastępca locum tenens Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Sergiusz[1].

PrzypisyEdytuj