Innocenty (Pustynski)

Innocenty, imię świeckie: Aleksandr Dmitrijewicz Pustynski (ur. 1869 w guberni wołogodzkiej, zm. w 1935 lub 1942 w Ałma-Acie) – rosyjski biskup prawosławny.

Innocenty
Aleksandr Pustynski
Arcybiskup taszkencki i Azji Środkowej
Ilustracja
Kraj działania

ZSRR

Data i miejsce urodzenia

1869
gubernia wołogodzka

Data i miejsce śmierci

3 grudnia 1937
Ałma-Ata

Miejsce pochówku

Jan’alyq

Metropolita archangielski i chołmogorski (w Żywej Cerkwi)
Okres sprawowania

1929–1934

Wyznanie

prawosławie

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny, Żywa Cerkiew

Śluby zakonne

wrzesień 1894

Diakonat

wrzesień 1894

Prezbiterat

25 września 1894

Chirotonia biskupia

14 grudnia 1903

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

14 grudnia 1903

Miejscowość

Petersburg

Konsekrator

Włodzimierz (Bogojawleński)

Współkonsekratorzy

Flawian (Gorodiecki), Dymitr (Kowalnicki), Tichon (Biełławin), Pitirim (Oknow), Antoni (Chrapowicki), Nikanor (Nadieżdin), Konstantyn (Bułyczow), Antonin (Granowski), Eutymiusz (Jelijew)

Życiorys edytuj

Ukończył seminarium duchowne w Wołogdzie. W 1893 uzyskał dyplom kandydata nauk teologicznych w Kijowskiej Akademii Duchownej, po czym wyjechał jako członek rosyjskiej misji prawosławnej do San Francisco i objął w miejscowym soborze stanowisko psalmisty. We wrześniu 1894 złożył wieczyste śluby mnisze. W tym samym miesiącu został hierodiakonem, 25 września - hieromnichem. Do 1895 służył w różnych parafiach w Stanach Zjednoczonych, do swojego powrotu do Rosji. W 1899 otrzymał godność archimandryty. W 1900 na podstawie dysertacji poświęconej teologii pastoralnej w dziewiętnastowiecznej Rosji otrzymał tytuł magistra nauk teologicznych i objął stanowisko rektora seminarium duchownego w Twerze. W 1903 został przełożonym Monasteru Czudowskiego w Moskwie.

14 grudnia tego samego roku w Petersburgu miała miejsce jego chirotonia na biskupa alaskańskiego, wikariusza eparchii północnoamerykańskiej. Jako konsekratorzy wzięli w niej udział metropolici moskiewski Włodzimierz, kijowski i halicki Flawian, arcybiskup kazański Dymitr, biskupi północnoamerykański Tichon, tulski Pitirim, wołyński Antoni, jakucki Nikanor, gdowski Konstanty, narewski Antonin i alawerdzki Eutymiusz. W latach 1909-1912 biskup Innocenty kierował eparchią jakucką i wilujską. W 1912 przeniesiony na katedrę turkiestańską i taszkencką. W 1918 został podniesiony do godności arcybiskupiej. W 1923 przeszedł w stan spoczynku.

W 1923 ogłosił swoje przejście do Żywej Cerkwi, w której objął godność arcybiskupa kurskiego i obojańskiego. Następnie od 1924 do 1929 był w ramach niekanonicznej Cerkwi metropolitą kijowskim i halickim, zaś od 1929 do 1934 - archangielskim i chołmogorskim. W 1934 odszedł w stan spoczynku i zamieszkał na stałe w Ałma-Acie. W 1937 został tamże aresztowany, następnie skazany na śmierć przez trójkę NKWD i rozstrzelany[1].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj