Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ( IWsp SZ) – jednostka organizacyjna wojska z siedzibą w Bydgoszczy, której celem jest planowanie pełnego zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa IWsp SZ
Historia
Państwo

 Polska

Dowódcy
Pierwszy

gen. dyw. Zbigniew Głowienka

Obecny

gen. bryg. Artur Kępczyński

Organizacja
Dyslokacja

Bydgoszcz

Rodzaj wojsk

logistyka

Podległość

Sztab Generalny Wojska Polskiego od 23 grudnia 2018

Strona internetowa
Oznaka rozpoznawcza IWsp SZ na mundur wyjściowy.
Oznaka rozpoznawcza IWsp SZ na mundur polowy.

Inspektorat został powołany decyzją Ministra Obrony Narodowej nr Z-74/Org./P1 z 6 października 2006. Gotowość do działania osiągnął 1 stycznia 2008[1], przejmując zadania logistyczne od dowództw rodzajów sił zbrojnych.

Od początku powstania do 22 grudnia 2018 Inspektorat podlegał Dowództwu Generalnemu Sił Zbrojnych[2]. 23 grudnia 2018, po zmianie w systemie dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi RP z 4 października 2018[3][4], Inspektorat zmienił swoje podporządkowanie i wszedł w podporzadkowanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego[5].

ZadaniaEdytuj

Do zadań Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych należy[6]:

 • organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa;
 • kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego;
 • zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia;
 • dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi;
 • planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
 • szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
 • wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • zapewnianie uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

Struktura organizacyjnaEdytuj

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych[7]:

 • Pion Szefa Sztabu
 • Pion Szefa Logistyki
 • Szefostwo Finansów
 • Oddział Komunikacji Społecznej
 • Oddział Ochrony inf. Niejawnych
 • Oddział Prawny
 • Wydział Koordynacji i Kontroli
 • Wydział Wykorzystania Doświadczeń
 • Audyt Wewnętrzny
 • Sekretariat

Jednostki i instytucje bezpośrednio podporządkowane[7][8]:

 1. Brygady logistyczne
 2. Regionalne bazy logistyczne
 3. Zarządy infrastruktury
 4. Ośrodki badawcze
  • Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie
  • Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łódzi
  • Ośrodek Badawczy Służby MPS
 5. Inne jednostki

Jednostki nie wymienione w Instytucjach bezpośrednio podporządkowanych, ale według zarządzenia nr 28/MON z 31 października 2013[9] podlegają Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych:

Obsada personalnaEdytuj

Szefowie

Zastępcy szefa – szefowie sztabu

Zastępcy szefa – szefowie logistyki

 • gen. bryg. Roman Klecha
 • gen. bryg. Dariusz Łukowski (17 XII 2011 – 17 VIII 2014)
 • p.o. płk mgr inż. Jerzy Jastrzębski (18 VIII – 9 XII 2014)
 • płk mgr Jacek Mroczek (10 XII 2014 – 22 XI 2016)
 • płk Dariusz Żuchowski (22 XI 2016 – 10 VII 2018)
 • płk/gen. bryg. Bogdan Dziewulski (10 XII 2018 – 1 XII 2020)[13]
 • płk/gen. bryg. Artur Kępczyński (1 XII 2020 – 2 XI 2021)[13]

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Strona główna, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2022-02-15] (pol.).
 2. Zmiany w systemie dowodzenia armią ­, polska-zbrojna.pl [dostęp 2022-02-15].
 3. Sejm uchwalił reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl, Ministerstwo Obrony Narodowej [dostęp 2022-02-15] (pol.).
 4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002182/T/D20182182L.pdf
 5. Nowy System Kierowania i Dowodzenia już obowiązuje - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl, Ministerstwo Obrony Narodowej [dostęp 2022-02-14] (pol.).
 6. Zadania, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2022-02-12] (pol.).
 7. a b https://archiwum-iwspsz.wp.mil.pl/pl/pages/struktura-2017-01-16-j/index.html
 8. Jednostki podległe, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2022-02-15] (pol.).
 9. Wolters Kluwer Poland, Nadanie statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych., OpenLEX [dostęp 2022-02-13] (pol.).
 10. :: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych :: Kto jest kim ::, www.iwspsz.wp.mil.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
 11. a b Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych - Przekazanie obowiązków na stanowisku Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, iwspsz.wp.mil.pl [dostęp 2019-07-03] (ang.).
 12. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego [dostęp 2019-11-11] (pol.).
 13. a b Inspektorat Uzbrojenia - Generał Bogdan Dziewulski nowym Szefem Inspektoratu Uzbrojenia, iu.wp.mil.pl [dostęp 2021-03-03].