Instalacja sprężonego powietrza

Instalacja sprężonego powietrza, inaczej system sprężonego powietrza – rurociąg technologiczny przesyłowy służący do rozprowadzania medium – sprężonego powietrza w określonych ilościach, czasie i pod określonym ciśnieniem od sprężarki (miejsce wytworzenia) do punktów poboru[1].

Projektowanie systemu sprężonego powietrzaEdytuj

Aby zaprojektować prawidłowo system sprężonego powietrza, na wstępie należy dokładnie przeanalizować zapotrzebowanie na sprężone powietrze pod względem jego ciśnienia, klasy czystości oraz jego sumarycznego zużycia w punktach poboru z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności użytkowania. Projektowanie dzieli się na etap projektowania sprężarkowni oraz etap projektowania instalacji sprężonego powietrza do punktów poboru[2][3].

SprężarkowniaEdytuj

Kluczowymi elementami projektowania sprężarkowni są:

 • kompresory dobrane pod względem wydajności, gabarytów, technologii i gwarancji,
 • kształt i średnice rurociągów, armatury, czujników i mocowań dobrane pod względem ciśnienia, przepływu, funkcjonalności i warunków pracy,
 • instalacja elektryczna o odpowiedniej funkcjonalności i bezpieczeństwie,
 • wydajna wentylacja umożliwiająca wykorzystanie ciepła generowanego przez kompresory oraz zapewniająca prawidłową pracę urządzeń bez względu na porę roku,
 • odzysk ciepła z kompresorów do ogrzania wody w systemie centralnego ogrzewania,
 • system uzdatniający, zapewniający sprężone powietrze odpowiedniej klasy, składający się z chłodnic, separatorów, filtrów i osuszaczy,
 • zbiorniki sprężonego powietrza dobrane pod względem tzw. pików w instalacji – zwyczajowo stosuje się pojemności 1/3 wydajności,
 • zawory bezpieczeństwa o wypływie większym niż wydajność sprężarek, ciśnieniu nie wyższym niż wytrzymałość elementów systemu i spełniające wymagane prawem normy,
 • system zagospodarowania kondensatu gwarantujący odprowadzenie niebezpiecznych substancji zgodnie z poszanowaniem prawa i ekologii,
 • sterowanie nadrzędne i zabezpieczenia gwarantujące optymalną i bezawaryjną pracę,
 • system komunikacji z internetem lub wewnętrznym systemem BMS zapewniający możliwość zdalnego sterowania, kontroli i szybkiej reakcji w razie pojawienia się problemu.

Instalacja sprężonego powietrzaEdytuj

Podczas projektowania instalacji sprężonego powietrza (pneumatycznej) należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • przebieg i kształt rurociągów zapewniający możliwie najmniejszą odległość i najmniejsze spadki ciśnienia pomiędzy sprężarkownią, a punktami poboru sprężonego powietrza,
 • dobór średnic rurociągów tak, aby nie występowały spadki ciśnienia na zbyt wysokim poziomie i jednocześnie umożliwiały rozbudowę sieci zgodnie z planowanym rozwojem działalności w przyszłości,
 • dobór odpowiednich materiałów do wykonania instalacji sprężonego powietrza (pneumatycznej) według specyfiki potrzeb branży kontrahenta,
 • dobór armatury dostosowanej do funkcjonalności i bezpieczeństwa w punktach poboru.

PrzypisyEdytuj

 1. Compressed Air System Installation Guide, www.chemicalonline.com [dostęp 2020-02-12].
 2. Systemy sprężonego powietrza, Pneumatyka.eu [dostęp 2020-02-12] (pol.).
 3. Compressed Air Basics - Piping | Air Compressor Works [dostęp 2020-02-12] (ang.).

BibliografiaEdytuj

 • Atlas Copco Airpower NV: Technika Sprężonego Powietrza - poradnik. Wilrijk, Wydanie 7, s. 66 - 71, 89. ​ISBN 978-90-815358-0-9​.