Otwórz menu główne
Zobacz też: inne znaczenia.

Instytucja – w politologii zorganizowany twór polityczny, stanowiący wyodrębniony zespół ludzi dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu publicznym w celu zaspokojenia potrzeb jednostkowych i grupowych, a także uregulowania zachowań członków grupy. Powstaje w wyniku instytucjonalizacji.

Przykładem instytucji politycznych są: państwo i jego organy (na przykład rząd, prezydent, parlament, minister, urzędy, siły zbrojne, sądy), organizacje samorządu terytorialnego, partie polityczne i związki zawodowe.

Wyróżnia się instytucje:

  • funkcjonalne - służące realizacji celów systemu politycznego;
  • dysfunkcjonalne - utrudniające realizację tych celów.