Instytucja (zarządzanie)

Instytucja (nauki o zarządzaniu) – zgodnie z definicją T. Pszczołowskiego to organizacja będąca zespołem współdziałających osób wyposażonych w zasoby[1]. Pojęcie instytucji jest tożsame z pojęciem organizacji w znaczeniu rzeczowym. W tym sensie dla przykładu J. Zieleniewski używa terminu instytucja rozumiejąc ją jako twór społeczny, czyli „rzecz zorganizowaną”, w której skład wchodzą ludzie i ich aparatura[2]. Również A. Bednarski pojęcia organizacja używa zamiennie z pojęciem instytucja[3]. Analogiczna sytuacja występuje w innych podręcznikach i monografiach z zakresu nauk o zarządzaniu lub nauk o organizacji[4].

Również w codziennej praktyce gospodarczej i prawie termin instytucja jest powszechnie stosowany w znaczeniu podmiotowym (rzeczowym) obejmujący zarówno organizacje gospodarcze nastawione na zysk (w tym przedsiębiorstwa), jak i organizacje nie nastawione na zysk. Dla przykładu należy wymienić chociażby takie podmioty jak: instytucja finansowa, instytucja kredytowa, instytucja zarządzająca.

W ściśle określonym kontekście instytucja w naukach o zarządzaniu jest także synonimem korporacji. Dla przykładu w bankach tworzy się oddziały do obsługi klientów instytucjonalnych (wszystkich poza klientami indywidualnymi – osobami fizycznymi, innymi słowy są komórki do obsługi klientów korporacyjnych).

Osobny artykuł: organizacja.

PrzypisyEdytuj

  1. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 86 (hasło: instytucja).
  2. J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976, s. 84.
  3. A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001, s. 133 (ISBN 83-7285-007-1).
  4. Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s. 15 (ISBN 978-83-208-1737-9).

BibliografiaEdytuj

  • T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 86 (hasło: instytucja)
  • J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976, s. 84
  • M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 69–70 (ISBN 83-7016-925-2)
  • A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001, s. 133 (ISBN 83-7285-007-1)