Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (ang.The Institute for Environment and Sustainability, IES) – jeden z instytutów Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, którego misją jest dostarczanie naukowego i technicznego wsparcia dla strategii UE dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Zastosowanie zintegrowanego podejścia do badania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby sprzyja zrównoważonemu zarządzaniu zasobami wody, ochroną i utrzymaniem zasobów wody pitnej, prawidłowemu funkcjonowaniu ekosystemów wodnych oraz dobrej ekologicznej jakości wód powierzchniowych[1].

Główne działania IES skupiają się na:

  • monitoringu roślinności
  • zmianach klimatu
  • europejskich zasobach wody i gleby
  • problemach związanych z wpływem emisji na zdrowie
  • energiach odnawialnych
  • zanieczyszczeniach fizycznych, takich jak: hałas, promieniowania elektromagnetyczne i ultrafioletowe oraz promieniotwórczość w środowisku.

Instytut siedzibę w Ispra, we Włoszech.

PrzypisyEdytuj

  1. ies.jrc.ec.europa.eu. [dostęp 2021-06-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-15)].