Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (IA UW) – instytut Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Wydziału Historycznego, kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

AdresEdytuj

StrukturaEdytuj

Zakłady:

  • Zakład Antropologii Historycznej
  • Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu
  • Zakład Archeologii Egejskiej
  • Zakład Archeologii Egiptu i Nubii
  • Zakład Archeologii Europy Starożytnej
  • Zakład Archeologii Klasycznej
  • Zakład Archeologii Paleolitu i Mezolitu
  • Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
  • Zakład Archeologii Pradziejowej
  • Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich
  • Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza
  • Zakład Bioarcheologii
  • Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku
  • Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum
  • Zakład Papirologii
  • Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych


Pracownie:

  • Pracownia Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki
  • Pracownia Fotograficzna
  • Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych
  • Pracownia Obsługi Badań Terenowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie
  • Pracownia Badań Archeologicznych w Libii - Ptolemais
  • Pracownia Dokumentacji i Zbiorów IA UW
  • Pracownia komputerowa IA UW
  • Pracownia Numizmatyczna

WładzeEdytuj

 • Wicedyrektor ds. ogólnych: dr Wojciech Wróblewski
 • Wicedyrektor ds. studenckich: dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
 • Kierownik administracyjny Instytutu Archeologii: mgr Zbigniew Stasiak

BudynekEdytuj

Znajduje się w Warszawie pod następującym adresem:

Linki zewnętrzneEdytuj