Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Siedziba Instytutu Archeologii UWr i dziekanatu WNHiP UWr w byłym pałacu Hornesów

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego[1]. Dzieli się na 5 zakładów[2] i 2 pracownie naukowe[3]. Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną ze społecznościami ludzkimi i ich przeobrażeniami kulturowymi w epoce kamienia, w starożytności i w średniowieczu na terenie Europy[4]. Instytut oferuje studia na kierunku archeologia[5].

W roku 2011 w instytucie kształciło się ponad 200 studentów w trybie dziennym i zaocznym[6]. Instytut wydaje 2 czasopisma i 2 serie wydawnicze[7]. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową z ok. 11 tys. książek i 5 tys. czasopism[8]. Siedzibą instytutu jest Pałac Hornesów we Wrocławiu, mieszczący się przy ul. Szewskiej 48[9].

Instytut powstał jako jedna z ostatnich jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego w 2001 roku poprzez przekształcenie dotychczasowej Katedry Archeologii i podniesienie jej do rangi instytutu w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Warto jednak zauważyć, że początki wrocławskiej (polskiej) archeologii sięgają znacznie dalej, czyli początków polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego[10]. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej - dziekanów na swoich wydziałach: Włodzimierz Wojciechowski (1988–1990), Krzysztof Wachowski (1996–2002), a obecnie prof. dr hab. Jan Burdukiewicz - funkcję prorektora.

WładzeEdytuj

Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Mateusz Żmudziński
Zastępca dyrektora ds wymiany studenckiej (koordynator programu MOST i ERASMUS) - dr hab. Mirosław Masojć.

Poczet dyrektorówEdytuj

Kierunki kształceniaEdytuj

Na stronie internetowej Instytutu są informacje dla kandydatów na studia i studentów o programie studiów, kadrze, programach badawczych oraz bieżące dotyczące dydaktyki.

Instytut kształci studentów na kierunku archeologia na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) i magisterskich uzupełniających (drugiego stopnia), podczas których można wybrać następujące specjalizacje[5]:

 • archeologia epoki kamienia
 • archeologia nowego świata
 • archeologia epoki brązu
 • archeologia barbaricum
 • archeologia prowincji rzymskich
 • archeologia średniowiecza
 • archeologia czasów nowożytnych i czasów najnowszych
 • archeologia sądowa

Struktura organizacyjnaEdytuj

Zakład Archeologii Epoki KamieniaEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Jan Burdukiewicz

Zakład Epoki Brązu i Wczesnej Epoki ŻelazaEdytuj

Kierownik: dr hab. Justyna Baron

Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji RzymskichEdytuj

Kierownik: dr hab. Artur Błażejewski

Samodzielni pracownicy naukowi:
dr hab. Mateusz Żmudziński

Zakład Archeologii Wczesnego ŚredniowieczaEdytuj

Kierownik: dr hab. Krzysztof Jaworski

Zakład Archeologii HistorycznejEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Samodzielni pracownicy naukowi:
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Pracownia Archeologii PozaeuropejskiejEdytuj

Kierownik: prof. dr hab. Józef Szykulski

Samodzielni pracownicy naukowi:
dr hab. Mirosław Masojć

Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków ArcheologicznychEdytuj

Kierownik: dr hab. Beata Miazga

Biblioteka Instytutu ArcheologiiEdytuj

Kierownik: mgr Małgorzata Płeska

SiedzibaEdytuj

Siedzibą Instytutu Archeologii UWr jest dawny pałac Hornesów, znajdujący się przy ulicy Szewskiej 48. Został on wybudowany w 1721 roku dla hrabiego D. von Hornesa według projektu J. B. Peintnera w stylu barokowym. W latach 1720–1730 został gruntownie przebudowany[11].

PrzypisyEdytuj

 1. Struktura organizacyjna WNHiP UWr [on-line] [dostęp: 29.10.2012]
 2. Zakłady. Instytut Archeologii UWr. [dostęp 2018-09-20].
 3. Pracownie. Instytut Archeologii UWr. [dostęp 2018-09-20].
 4. Instytut Archeologii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-10-29].
 5. a b Studia oferowane przez IA UWr [on-line] [dostęp: 29.10.2012]
 6. Liczba studentów według kierunków studiów i ich trybu na UWr [on-line] [dostęp: 31.01.2011]
 7. Publikacje wydawane przez IA UWr [on-line] [dostęp: 29.10.2012]
 8. Informacje dotyczące Biblioteki IA UWr [on-line] [dostęp: 29.10.2012]
 9. Siedziba IA UWr [on-line] [dostęp: 29.10.2012]
 10. Katedra Archeologii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-10-29].
 11. Informacje o budynku na stronie www.polskaniezwykla.pl [on-line] [dostęp: 29.10.2012]

Linki zewnętrzneEdytuj