Instytut Badań Spraw Narodowościowych

Instytut Badań Spraw Narodowościowychstowarzyszenie powstałe w 1921 r. w II Rzeczypospolitej, którego celem statutowym było prowadzenie badań naukowych nad sytuacją mniejszości narodowych, przede wszystkim na terenie Polski.

Historia i działalnośćEdytuj

Działał do września 1939 r. Instytut koncentrował się na problemach narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości ujmowanych w sposób obiektywny z uwzględnieniem takich czynników, jak historyczne, socjologiczne i etnologiczne, kulturowe i językowe, demograficzne, polityczne, gospodarcze, medialne i inne. Instytut wydawał w latach 1927–1939 znany kwartalnik/dwumiesięcznik „Sprawy Narodowościowe”, który szybko zdobył renomę jednego z najlepszych polskich czasopism poświęconych tematyce antropologicznej.

Instytut był think tankiem dla polityki narodowościowej II Rzeczypospolitej, zwłaszcza po przewrocie majowym. Ściśle współpracował z politykami i naukowcami należącymi do mniejszości narodowych, ale także z Wydziałem Narodowościowym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i innymi agencjami państwowymi.[1] Wśród członków i współpracowników oraz partnerów Instytutu znajdowali się Tadeusz Hołówko, Stanisław J. Paprocki, Majer Bałaban, Mojżesz Schorr, Aleksander Hafftka, Roman Smal-Stocki, Iwan Kedryn-Rudnycki i wielu innych.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Sprawy Narodowościowe”, wyd. w Warszawie w latach 1927–1939.
  • Mirosław Boruta, Instytut Badań Spraw Narodowościowych (1921–1939), „Przegląd polonijny” 2 (1985), 63–79.
  • Olgierd Grott, Instytut Badań Spraw Narodowościowych i Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.
  • Stephan Stach, The Institute for Nationality Research (1921-1939) - A Think Tank in Minority Politics in Poland?, w: Religion in the Mirror of Law: Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939, Yvonne Kleinmann, Stephan Stach, Tracie Wilson (red.), Frankfurt nad Menem: Klostermann Verlag, 2016.