Instytut Badawczy Leśnictwa

instytut badawczy z siedzibą w Sękocinie Starym

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) — utworzona w 1930 instytucja zajmująca się prowadzeniem prac naukowych i rozwojowych na rzecz leśnictwa.

Charakterystyka edytuj

Placówkę powołano w 1930 pod nazwą Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych. Pierwsza siedziba, do 1939 i w latach 1946—1955 mieściła się w Warszawie, przy ul. M. Reja. Jej pierwszym dyrektorem został inż. Jan Hausbrandt.

Nadzór merytoryczny nad IBL-em prowadzi Minister właściwy do spraw leśnictwa. Podstawę prawną działania instytutu stanowią: ustawa z dnia 25 lipca 1985 o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. nr 33, poz. 388, z późn. zm.)[1] oraz statut[2]. IBL jest członkiem Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych - IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) oraz Europejskiego Instytutu Leśnego - EFI (The European Forest Institute).

Kierownictwo edytuj

 • Jacek Hilszczański — dyrektor

Składa się z następujących komórek naukowych:

 • Sękocin Stary – siedziba główna:
  • Zakład Ekologii Lasu,
  • Zakład Geomatyki,
  • Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych,
  • Zakład Ochrony Lasu,
  • Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi,
  • Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego,
  • Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu;
 • Kraków:
  • Zakład Lasów Górskich;
 • Białowieża:
  • Zakład Lasów Naturalnych.

Przypisy edytuj

 1. USTAWA z dnia 25 lipca 1985 o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. nr 33, poz. 388)
 2. STATUT Instytutu Badawczego Leśnictwa

Linki zewnętrzne edytuj