Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

instytut naukowo-badawczy Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Organicznej PANinstytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

Instytut Chemii Organicznej PAN
Ilustracja
Wejście do siedziby Instytutu w Warszawie
Państwo  Polska
Województwo  mazowieckie
Data utworzenia 18 listopada 1964
Dyrektor Daniel Gryko
Adres
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, po lewej znajduje się punkt z opisem „Instytut Chemii Organicznej PAN”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Instytut Chemii Organicznej PAN”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Instytut Chemii Organicznej PAN”
Ziemia52°13′42″N 20°57′48″E/52,228333 20,963333
Strona internetowa

InstytutEdytuj

HistoriaEdytuj

W 1954 powstał Zakład Syntezy Organicznej PAN, a jego pierwszym dyrektorem był Osman Achmatowicz. W 1957 jego funkcję przejął Tadeusz Urbański, późniejszy dyrektor Instytutu.

Początkowo Zakład liczył 13 laboratoriów, które mieściły się w budynkach wydziałów chemii uczelni wyższych. Laboratoria znajdowały się w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gliwicach i Gdańsku.

18 listopada 1964 na podstawie dekretu Rady Ministrów nr 352/64 Zakład Syntezy Organicznej został przemianowany na Instytut Chemii Organicznej PAN.

W latach 60. XX wieku IChO PAN był ulokowany w budynkach Instytutu Chemii Fizycznej PAN, a administracja i służby techniczne były wspólne dla obu Instytutów. W 1971 utworzono Zakład Doświadczalny Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN „Chemipan”. Przedmiotem działalności Zakładu jest wprowadzanie osiągnięć nauki do gospodarki. W roku 1983 „Chemipan” został włączony do struktury IChF PAN.

Zakłady Instytutu zlokalizowane w Gliwicach, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu odłączały się kolejno w latach: 1966, 1972, 1980 i 1986 i zostały przekształcone w nowe placówki PAN. Zakład łódzki przekształcił się w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, poznański w Instytut Chemii Bioorganicznej, gliwicki w Zakład Karbochemii, a wrocławski został przyłączony do Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych.

Dyrektorzy InstytutuEdytuj

PracownicyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Pracownicy Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Przedmiot badańEdytuj

Instytut prowadzi badania w następujących obszarach[1]:

 • nowe metody syntezy związków organicznych, przede wszystkim: reakcje karboanionów, reakcje wymiany nukleofilowej, addycji i cykloaddycji
 • kataliza molekularna – kataliza przeniesienia międzyfazowego, metateza, organokataliza
 • metodologia syntezy asymetrycznej
 • synteza metaloorganiczna
 • synteza związków o zadanej strukturze, w tym związków naturalnych i ich analogów
 • niekonwencjonalne metody syntezy organicznej, w tym w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia, na podłożu stałym, w warunkach promieniowania mikrofalowego
 • enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej
 • wybrane zagadnienia chemii supramolekularnej, w tym synteza oraz badanie struktury i reaktywności związków heterocyklicznych i makrocyklicznych
 • rozwój metod NMR i ich zastosowania w chemii organicznej
 • badania reakcji jonów w fazie gazowej z wykorzystaniem technik spektrometrii mas
 • badania struktury i dynamiki związków organicznych z wykorzystaniem technik NMR, MS, IR, CD/UV i rentgenograficznych
 • zastosowania obliczeń kwantowo-chemicznych do przewidywania właściwości cząsteczek związków organicznych

StrukturaEdytuj

Początkowo Instytut dzielił się na zakłady i laboratoria. W 1988 r. powstała struktura jednostopniowa, składająca się z zespołów naukowych i usługowych, powoływanych przez Dyrektora zgodnie z aktualnymi potrzebami Instytutu.

Obecnie Instytut dzieli się na zespoły, w tym naukowe, naukowo-usługowe i jeden usługowy. Są to[2]:

Numer Zespół
I Spektrometria mas
II Stereokontrolowana synteza związków biologicznie aktywnych
III Zastosowania chemii metaloorganicznej w syntezie organicznej
IV Chemia sacharozy. Zastosowanie cukrów prostych jako chiralnych bloków budulcowych
V Dynamika molekularna w spektroskopii NMR. Oddziaływania molekularne
VII Praktyczna synteza organiczna. Chemia azotowych związków heterocyklicznych
VIII Stereokontrolowana synteza organiczna i chemia supramolekularna
IX Rozpoznanie molekularne
X Barwniki funkcjonalne
XII Krystalochemia organiczna. Synteza i właściwości peptydowych dendrymerów
XIII Dichroizm kołowy w badaniach strukturalnych związków organicznych
XV Związki naturalne w syntezie organicznej
XVI Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii organicznej
XVII Pracownia analizy elementarnej
XX Enzymy i mikroorganizmy w syntezie organicznej i biotechnologii
XXII Obliczenia teoretyczne właściwości cząsteczek

W roku 2012 IChO PAN było zatrudnionych ponad 150 osób, w tym ponad 100 pracowników naukowych, wśród których było 14 profesorów zwyczajnych i 6 profesorów nadzwyczajnych. IChO PAN prowadzi 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie.

PrzypisyEdytuj

 1. Za: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk: Status i statut (BIP). www.e-bip.org.pl. [dostęp 2016-04-25].
 2. Zespoły naukowe. icho.edu.pl. [dostęp 2016-04-25].

BibliografiaEdytuj