Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

instytut naukowo-badawczy w Krakowie

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie[1] jest wiodącą instytucją zajmującą się opiniowaniem dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz szkoleń z zakresu nauk sądowych. Instytut Ekspertyz Sądowych został utworzony w 1929 roku[2]. W 1948 roku uznany został, obok 21 innych instytucji, za samodzielną placówkę naukowo-badawczą[3]. Do 31 marca 2009 roku posiadał status jednostki naukowo-badawczej działającej na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych[4]. Od 1 kwietnia 2009 roku Instytut działa jako państwowa jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Sprawiedliwości[5].

Instytut Ekspertyz Sądowych
im. prof. dra Jana Sehna
Ilustracja
Budynek Instytutu
Państwo

 Polska

Miejscowość

Kraków

Adres

ul. Westerplatte 9

Właściciel

Instytut Ekspertyz Sądowych

Położenie na mapie Starego Miasta w Krakowie
Mapa konturowa Starego Miasta w Krakowie, blisko prawej krawędzi u góry znajduje się punkt z opisem „Instytut Ekspertyz Sądowych”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Instytut Ekspertyz Sądowych”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Instytut Ekspertyz Sądowych”
Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Instytut Ekspertyz Sądowych”
Ziemia50°03′45,63″N 19°56′43,02″E/50,062675 19,945283
Strona internetowa

Działalność Instytutu

edytuj

Przedmiotem działalności Instytutu jest m.in.:

 1. Opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań na podstawie ustaw;
 2. Prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie nauk sądowych oraz przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, w szczególności do opracowywania ekspertyz oraz wydawania opinii na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 3. Działalność szkoleniowa i edukacyjna oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego, między innymi poprzez popularyzację wiedzy na temat możliwości badawczych współczesnych nauk sądowych, szczególnie wśród prawników i praktyków wymiaru sprawiedliwości, a także kształcenie kadr naukowych oraz biegłych sądowych;
 4. Opracowywanie i wdrażanie standardów pracy laboratoriów sądowych i biegłych sądowych; opracowywanie, propagowanie i wdrażanie standardów pracy mających znaczenie dla zapewnienia dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania wiedzą i jakością badań, a także podnoszenia poziomu ekspertyz sądowych;
 5. Wydawanie periodycznych czasopism naukowych takich jak Problems of Forensic Sciences i Paragraf na drodze oraz organizacja konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.

Struktura organizacyjna[6]

edytuj

Komórkami działalności podstawowej Instytutu są:

 • wchodzące w skład Zakładu Toksykologii Sądowej:
  • Pracownia Analiz Toksykologicznych
  • Pracownia Badania Alkoholu i Narkotyków
 • wchodzące w skład Zakładu Kryminalistyki:
  • Pracownia Badania Mikrośladów
  • Pracownia Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów
  • Pracownia Daktyloskopii i Antropologii Sądowej
 • wchodzące w skład Zakładu Badania Wypadków Drogowych:
  • Pracownia Badania Wypadków Drogowych w Krakowie
  • Pracownia Badania Wypadków Drogowych w Gdańsku
  • Pracownia Badania Wypadków Drogowych w Poznaniu
 • Zakład Psychologii Sądowej
 • Pracownia Genetyki Sądowej
 • Pracownia Analizy Mowy i Nagrań
 • Pracownia Informatyki Sądowej.

Ponadto w Instytucie znajdują się komórki działalności wspomagającej:

 • Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej
 • Dział Obsługi Działalności Opiniodawczej
 • Dział Jakości
 • Dział Obsługi Informatycznej
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Dział Organizacji i Zarządzania
 • Radca Prawny
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Kancelaria Tajna (podległa Pełnomocnikowi do spraw Informacji Niejawnych)

W strukturze Instytutu funkcjonują ponadto:

 • Pełnomocnik do spraw Jakości
 • Pełnomocnikowi do spraw Informacji Niejawnych (któremu podlega Kancelaria Tajna)
 • Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych
 • Dyrektor
 • Rada Naukowa

Jakość

edytuj

Instytut posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1567 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Siedziba Instytutu

edytuj

Główną siedzibą Instytutu jest eklektyczny pałac, wzniesiony pod koniec XIX stulecia u zbiegu ulic Westerplatte i Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Oprócz pałacyku w Krakowie, Instytut zajmuje także dwa sąsiednie budynki. W Gdańsku i w Poznaniu znajdują się filie Zakładu Badania Wypadków Drogowych Instytutu.

Przypisy

edytuj
 1. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1929 roku „o utworzeniu Instytutu ekspertyz sądowych” (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 23, poz. 19).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1948 roku w sprawie ustalenia wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 267 z późn. zm.).
 4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1986 roku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 1986 r. Nr 2, poz. 10, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 1992 r. Nr 4, poz. 22).
 5. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 12).
 6. Struktura IES. [dostęp 2023-01-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (Web Archive)]. (pol.).

Linki zewnętrzne

edytuj