Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IAiE UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 3 instytutów i katedr tworzących Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Siedzibą instytutu był w latach 1990 - 2015 gmach Collegium Historicum (obecnie Collegium Martineum) przy ul. Święty Marcin 78. Obecnie instytut znajduje się w gmachu Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.

Instytut Antropologii i Etnologii
Institute of Anthropology and Ethnology
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ilustracja
Data założenia

1919

Typ

naukowo-badawczy

Państwo

 Polska

Adres

Collegium Historicum :
61-614 Poznań
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7[1]

Dyrektor

prof. dr hab. Michał Buchowski

brak współrzędnych
Strona internetowa

Historia

edytuj

Instytut Etnologii powstał w 1919 roku z chwilą powstania UAM i jako taki jest najstarszym ośrodkiem badań etnologicznych na terenie Polski. Pierwotnie istniał jako Instytut Etnologiczny, którego pierwszym dyrektorem był prof. dr Jan Stanisław Bystroń, piastujący katedrę etnologii i folkloru. W 1926 roku funkcję dyrektora objął prof. dr. Eugeniusz Frankowski, którą piastował przez wiele kadencji, także po II wojnie światowej, kiedy Instytut wznowił działalność naukową i dydaktyczną. Od roku 1950 Instytut funkcjonował jako Katedra i Zakład Etnografii, którą przemianowano w 1957 roku na Katedrę Etnografii. W tym samym roku kierownictwo objął prof. dr hab. Józef Burszta, który doprowadził do wydania 3 tomowego dzieła Kultura ludowa Wielkopolski będącego zbiorem prac przeprowadzonych przez pracowników i studentów Instytutu. Etnografowie poznańscy wywodzący się z Instytutu, od roku 1961 uczestniczyli w pracach nad wydaniem Dzieł wszystkich Oskara Kolberga. W 1976 roku zorganizowano wyprawy do Afryki i Azji, rozwijając tzw. studia pozaeuropejskie. W 1979 roku kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz. W 1980 roku powołano Pracownię Słownika Etnologicznego, który został wydany drukiem w 1987 roku pod redakcją Zofii Staszczak. W roku 1981 zorganizowano wyprawą do Ameryki Południowej. W 1982 roku Katedrę przekształcono na powrót w Instytut Etnologii, a w roku 1992 rozszerzono nazwę placówki do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. W latach 1993-2008 funkcję dyrektora pełnił prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, które zastąpił w tej funkcji prof. dr hab. Michał Buchowski.

Dokumentacja z badan terenowych przechowywana jest w Archiwum.

Poza obszarem Polski zainteresowania Instytutu koncentrują się na Europie Środkowej, Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz Azji.

Przez wszystkie lata istnienia Instytutu, studia ukończyło ponad 1000 absolwentów, wypromowano 118 doktorów i przeprowadzono 28 przewodów habilitacyjnych.

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UAM, Instytut Antropologii i Etnologii Kulturowej jest jedną z jednostek organizacyjnych Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[2].

Od 1 stycznia 2020 roku, zarządzeniem Rektora UAM, Instytut funkcjonuje pod nową nazwą Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[3].

Osoby związane z Instytutem

edytuj

Poczet kierowników i dyrektorów

edytuj
 1. prof. dr Jan Stanisław Bystroń (1919–1925)
 2. prof. dr Eugeniusz Frankowski (1926-1952)
 3. prof. dr Józef Gajek (1952-1953)
 4. prof. dr Eugeniusz Frankowski (1953-1957)
 5. prof. dr hab. Józef Burszta (1957-1979)
 6. prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz (1979-1993)
 7. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński (1993-2008)
 8. prof. dr hab. Michał Buchowski (od 2008)

Inne osoby związane z Instytutem

edytuj
 • prof. dr hab. Maria Frankowska (ur. 1906 w Bołogoje, ZSRR, zm. 17 września 1996 w Warszawie)
 • doc. dr Tadeusz Wróblewski (ur. 1914 w Poznaniu, zm. 1972 w Poznaniu)
 • dr hab. Zofia Staszczak (ur. 1928 w Bychawie, zm. 17 maja 2011 w Poznaniu)
 • dr hab. Roderyk Lange (ur. 1930 w Bydgoszczy, zm. 16 marca 2017 w Saint Helier, Jersey, USA)
 • prof. dr hab. Anna Szyfer (ur. 1931 w Warszawie, zm. 24 lipca 2018 w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Wojciech Burszta (ur. 1957 w Poznaniu, zm. 5 lutego 2021 w Milanówku)
 • prof. dr hab. Andrzej Brencz (ur. 1943 w Ostrówcu Świętokrzyskim, zm. 17 marca 2020)

Władze Instytutu

edytuj

W kadencji 2020–2024[4]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor prof. dr hab. Michał Buchowski
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr hab. Katarzyna Marciniak

Struktura organizacyjna

edytuj

W ramach Instytutu funkcjonują następujące zakłady:[5]

Zakład Antropologii Kulturowej

edytuj

Samodzielni pracownicy naukowi:

Zakład Antropologii Społecznej

edytuj

Samodzielni pracownicy naukowi:

Zakład Etnologii

edytuj

Samodzielni pracownicy naukowi:

Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

edytuj

Samodzielni pracownicy naukowi:

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj