Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IHS UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 2 instytutów tworzących Wydział Nauk o Sztuce UAM. Instytut mieści się w gmachu Collegium Novum przy al. Niepodległości 4. Założony w 1919 roku. Ramowa i wewnętrzna struktura organizacyjna kilkakrotnie ulegała zmianom (kolejno: seminarium, zakład, katedra i od 1974 instytut). W latach 1976–2001 w jego skład wchodził Zakład Muzykologii. Prowadzone są trzyletnie specjalistyczne studia licencjackie europejska turystyka kulturowa w Kolegium Europejskim w Gnieźnie oraz płatne studia podyplomowe „Wiedza o sztuce”. Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UAM, Instytut Historii Sztuki, razem z Instytutem Muzykologii, współtworzy Wydział Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[1].

Instytut Historii Sztuki
Institute of the History of Art
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ilustracja
Collegium Novum UAM, Blok A – siedziba m.in. Instytutu Historii Sztuki.
Data założenia

1919

Typ

naukowo-badawczy

Państwo

 Polska

Adres

Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Dyrektor

dr hab. Piotr Korduba

brak współrzędnych
Strona internetowa

Poczet kierowników i dyrektorówEdytuj

Katedra Historii Sztuki

 1. ks. prof. dr Szczęsny Dettloff (1919-1939; 1945-1953)
 2. prof. dr hab. Zdzisław Kępiński (1953-1966)
 3. prof. dr hab. Gwido Chmarzyński (1966-1969)
 4. prof. dr hab. Eugeniusz Iwanoyko (1969)
 5. prof. dr hab. Stefan Parnicki-Pudełko (1969)
 6. prof. dr hab. Eugeniusz Iwanoyko (1970-1974)

Instytut Historii Sztuki

 1. prof. dr hab. Konstanty Kalinowski (1974-1991)
 2. prof. dr hab. Adam Labuda (1991-1995)
 3. prof. dr hab. Szczęsny Skibiński (1995-1999)
 4. prof. dr hab. Piotr Piotrowski (1999-2008)
 5. prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski (2008-2016)
 6. dr hab. Piotr Korduba (od 2016)

Struktura organizacyjnaEdytuj

Zakład Historii i Teorii Badań nad SztukąEdytuj

Samodzielni pracownicy naukowi:[2]

Zakład Historii Sztuki Starożytnej i ŚredniowiecznejEdytuj

Samodzielni pracownicy naukowi:[3]

Pracownia Historii Sztuki Nowoczesnej i WspółczesnejEdytuj

Samodzielni pracownicy naukowi:[4]

Pracownia Historii Sztuki NowożytnejEdytuj

Samodzielni pracownicy naukowi:[5]

Pozostałe jednostki organizacyjneEdytuj

Jednostka Kierownik
Sekretariat mgr Grażyna Zwolińska
Biblioteka dr Jerzy Domasłowski

Osoby związane z InstytutemEdytuj

 
Czytelnia Biblioteki Instytutu Historii Sztuki UAM
 
Collegiu Minus, siedziba Seminarium Historii Sztuki w latach 1919–1934
 
Collegium Maius, siedziba Seminarium, następnie Zakładu i Katedry w latach 1934–1968

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Adam S. Labuda, Horyzont wielkopolski, horyzont europejski. Seminarium historii sztuki Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939, [w:] Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku, praca zbior. pod red. Adama S. Labudy, przy współpr. Katarzyny Zawiasa-Staniszewskiej, Poznań, Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1996, ISBN 83-7063-170-3 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, ISSN 0079-466X, t. 25)
 • Szczęsny Skibiński, Instytut Historii Sztuki UAM, [w:] 30. rocznica utworzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, teksty Danuta Minta-Tworzowska [i in.], Poznań, Wydział Historyczny UAM, 2006

Linki zewnętrzneEdytuj

Zob. równieżEdytuj