Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Uniwersytet Jagielloński
Ilustracja
Data założenia 24 kwietnia 1970
Państwo  Polska
Adres 31-007 Kraków
ul. Gołębia 13
Liczba pracowników
• naukowych

76
Liczba studentów 985 (2012)
Dyrektor dr hab. Piotr Wróbel, prof. UJ
Położenie na mapie Starego Miasta w Krakowie
Mapa konturowa Starego Miasta w Krakowie, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „IH UJ”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „IH UJ”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „IH UJ”
Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „IH UJ”
Ziemia50°03′41″N 19°55′59″E/50,061389 19,933056
Strona internetowa

Dzieli się na 17 zakładów i zatrudnia obecnie 72 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 47 samodzielnych. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach. Instytut oprócz „klasycznej” historii oferuje także studia z antropologii historycznej i kulturoznawstwa. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13, część zakładów mieści się przy ul. św. Anny 6.

Instytut w latach 1953–1992 działał w ramach Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1992 w ramach Wydziału Historycznego.

WładzeEdytuj

Poczet dyrektorówEdytuj

StrukturaEdytuj

Zakład Historii StarożytnejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Tessalia. Tessalowie i ich sąsiedzi (Historia Iagiellonica, 2009); ​ISBN 978-83-88737-19-0
 • dr Tomasz Grabowski (ur. 1973)
autor książki Ostatni triumf Ptolemeuszy: czwarta wojna syryjska (221-217 p. n. e.) (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-62261-17-8
 • dr Andrzej Dudziński
 • dr Maciej Piegdoń
autor książki Ager Gallicus: polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e. (Historia Iagiellonica, 2019); ​ISBN 978-83-66304-02-4

Zakład Historii BizancjumEdytuj

Pracownicy:
autor książki Justiniana Prima: an underestimated aspect of Justinian’s church policy (Jagiellonian University Press, 2016); ​ISBN 978-83-233-9556-0
 • dr hab. Adam Izdebski (ur. 1984)
autor książki Średniowieczni Rzymianie i przyroda: interdyscyplinarna historia środowiskowa (Historia Iagiellonica, 2018); ​ISBN 978-83-65080-97-4
autor książki Enemies of the later roman order : a study of the phenomenon of language aggression in the Theodosian Code, Post-Theodosian Novels, and the Sirmondian Constitutions (Historia Iagiellonica, 2018); ​ISBN 978-83-23345-05-3
 • dr Bartosz Kołoczek
autor książki Historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej : od Warrona do Kassjodora (Historia Iagiellonica, 2019); ​ISBN 978-83-66304-15-4

Zakład Historii Polski ŚredniowiecznejEdytuj

Pracownicy:
autor książki O świętych, błogosławionych i sługach Bożych ze Świętojańskich Drzwi Wiary: Wincentego Kućmy w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie (Dom Wydawniczy „Rafael”, 2017); ​ISBN 978-83-65889-08-9
autor książki Węgry. Początki państw (Wydawnictwo Poznańskie, 2015); ​ISBN 978-83-7976-335-1
autorka książki Monarcha i poddani: system władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim (Historia Iagiellonica, 2008); ​ISBN 978-83-88737-99-2
autor książki Proventus camerae apostolicae debiti: opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417–1484 (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-62261-11-6

Zakład Historii Powszechnej ŚredniowiecznejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Dubrownik w latach 1358–1526 (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-622-6107-9
 • dr hab. Rafał Hryszko (ur. 1973)
autor książki Media aeva dulcia. Analiza produkcji i konsumpcji słodyczy w Koronie Aragonii w XIV i XV w. (Historia Iagiellonica, 2013); ​ISBN 978-83-62261-69-7
autor książki Homo sanctus: wzorce świętych w Europie Łacińskiej w średniowieczu (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018); ​ISBN 978-83-01-20214-9
autor książki The spiritual aristocracy: the image of the medieval society presented in the Revelationes by St. Birgitta of Sweden (Księgarnia Akademicka, 2015); ​ISBN 978-83-7638-620-1

Zakład Historii Polski NowożytnejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Wobec wolności i króla: działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683 (Historia Iagiellonica, 2007); ​ISBN 978-83-88737-68-8
autor książki Dwór Zygmunta Augusta: organizacja i ludzie (Napoleon V, 2014); ​ISBN 978-83-7889-348-6
 • dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (ur. 1973)
autor książki Kariera i upadek królewskiego Faworyta. Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695–1738 (Historia Iagiellonica, 2013)
 • dr Dominik Kadzik
autor książki Utrzymanie królewskiej teściowej: wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja – 16 czerwca 1592 r.) (Historia Iagiellonica, 2017); ​ISBN 978-83-65080-58-5

Zakład Historii Powszechnej NowożytnejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej (Historia Iagiellonica, 2007); ​ISBN 978-83-88737-63-3
 • dr hab. Katarzyna Kuras (ur. 1980)
autorka książki Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy (Historia Iagiellonica, 2018); ​ISBN 978-83-65080-79-0
 • dr Rafał Niedziela
autor książki Paryż przed Rewolucją (1774-1789) (Historia Iagiellonica, 2015)

Zakład Historii Polski NowoczesnejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Wielki przełom: konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912-1923 (Polska Akademia Umiejętności, 2018); ​ISBN 978-83-7676-286-9
autor książki Niech wróci mogiła. Ideowo-polityczne spory o wawelski grób dla Juliusza Słowackiego (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-622-6122-2
autor książki Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914–1918 (Historia Iagiellonica, 2012); ​ISBN 978-83-62261-49-9
autor książki Mieszkańcy Jędrzejowa. Anno Domini 1886 (Historia Iagiellonica, 2019)
 • dr Kamil Ruszała
autor książki Galicyjski eksodus : uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów (Towarzystwo autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020); ​ISBN 978-83-24236-81-7

Zakład Historii Powszechnej NowoczesnejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych XIX w.: (skład – organizacja – funkcjonowanie) (Historia Iagiellonica, 2011); ​ISBN 978-83-62261-42-0
autor książki Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838–1893 (Historia Iagiellonica, 2013)
 • dr Adam Świątek (ur. 1984)
autor książki Gente Rutheni Natione Poloni: The Ruthenians of Polish Nationality in Habsburg Galicia (Toronto, 2019)
 • dr Krzysztof Popek (ur. 1990)
autor książki Turecka opończa, belgijska peleryna. Obraz państwa bułgarskiego w twórczości satyrycznej przełomu XIX i XX wieku (Historia Iagiellonica, 2016)

Zakład Historii Polski NajnowszejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Abecadło PeeReLu (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008); ​ISBN 978-83-2400-948-0
autor książki Starostowie Polski międzywojennej. (Historia Iagiellonica, 2012); ​ISBN 978-83-6226-154-3
autor książki Wiarusy (Instytut Pamięci Narodowej, 2019); ​ISBN 978-83-9541-705-4
 • dr Alicja Jarkowska-Natkaniec
autorka książki Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie. (Universitas, 2018); ​ISBN 978-83-2423-407-3
autor książki Les Polonais en France au lendemain de la seconde guerre mondiale (1944-1949): histoire d’une intégration (Sorbonne Université Presses, 2019); ​ISBN 979-10-231-0631-2

Zakład Historii Powszechnej NajnowszejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Polski cmentarz w Jafie: z dziejów Polonii w Izraelu (Historia Iagiellonica, 2016); ​ISBN 978-83-65080-25-7
autor książki Between prometheism and Realpolitik: Poland and Soviet Ukraine, 1921-1926‬ (Jagiellonian University Press, 2016); ​ISBN 978-83-233-9584-3
autor książki Niemiecka droga ku Mitteleuropie: polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914-1916) (Historia Iagiellonica, 2009); ​ISBN 978-83-88737-09-1
autor książki Hirohito. Tajemnica cesarza Showa 1901-1989 (Wydawnictwo Arcana, 2019); ​ISBN 978-83-65350-48-0
 • dr Jarema Słowiak (ur. 1984)
autor książki Khe Sanh 1968 : amerykańskie i wietnamskie poszukiwania rozstrzygającej bitwy (Wydawnictwo Inforteditions, 2017); ​ISBN 978-83-64023-95-8

Zakład Historii Europy WschodniejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Imperiological Studies: A Polish Perspective (Societas Vistulana, 2011); ​ISBN 978-83-61033-46-2
autor książki A disastrous matter: the Polish question in the Russian political thought and discourse of the great reform age 1856-1866 (Jagiellonian University Press, 2016); ​ISBN 978-83-233-9525-6
autor książki Stary i Nowy Kraj: publicystyka polityczna Wania Hunianki (Historia Iagiellonica, 2015); ​ISBN 978-83-65080-07-3
 • dr Mikołaj Banaszkiewicz
 • dr Vitaliy Nagirnyy (ur. 1978)
autor książki Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198 (1199) – 1264 (Polska Akademia Umiejętności, 2011)

Zakład Antropologii Historycznej[1]Edytuj

Pracownicy:
autor książki Wielka wojna Polaków 1914-1918 (Polskie Wydawnictwo Naukowe, 2018); ​ISBN 978-83-01-19782-7
autor książki The Shining Beacon of Socialism in Europe: The Albanian State and Society in the Period of Communist Dictatorship, 1944-1992 (Jagiellonian University Press, 2013); ​ISBN 978-83-2333-515-3
autorka książki Rodzina, tabu i komunizm w Polsce: 1956–1989 (Wydawnictwo Libron, 2015); ​ISBN 978-83-65705-06-8
 • dr Rafał Szmytka (ur. 1984)
autor książki »Lecz jako tyran zostanie opuszczony«. Niderlandzka myśl polityczna w drugiej połowie XVI wieku (Historia Iagiellonica, 2014); ​ISBN 978-83-62-261857
 • dr Marcin Jarząbek (ur. 1984)
autor książki Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego (Universitas, 2017); ​ISBN 97883-242-3164-5
 • dr Stanisław Witecki
autor książki Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich (Societas Vistulana, 2019); ​ISBN 97883-655-4831-3

Zakład Historii Gospodarczej i SpołecznejEdytuj

Pracownicy:
autor książki Granice kompromisu: naukowcy wobec aparatu władzy ludowej (Instytut Pamięci Narodowej, 2015); ​ISBN 978-83-7629-843-6
 • dr hab. Andrzej Synowiec (ur. 1972)
autor książki Zakład Uprawy Tytoniu Polskiego Monopolu Tytoniowego w Krakowie-Czyżynach (Krakowska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego) (Historia Iagiellonica, 2016); ​ISBN 978-83-65080-44-8
 • dr Aleksandra Arkusz (ur. 1981)
autor książki Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w okresie czwartego planu pięcioletniego (1971-1975) (Historia Iagiellonica, 2016); ​ISBN 978-83-65080-32-5

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, ul. św. Anny 6Edytuj

Pracownicy:
autor książki Armenia Christiana: Armenian religious identity and the Churches of Constantinople and Rome (4th-15th century) (Jagiellonian University Press, 2016); ​ISBN 978-83-233-9555-3
 • dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (ur. 1981)
autor książki „Ambasadorzy idei: wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939 (Historia Iagiellonica, 2015)
autorka książki Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu nauczania (Historia Iagiellonica, 2014); ​ISBN 978-83-622618-3-3
autor książki Odpusty w Polsce średniowiecznej (Historia Iagiellonica, 2011); ​ISBN 978-83-622-6128-4
 • dr Grzegorz Chomicki (ur. 1960)
współautor książki Wiek XIX: teksty źródłowe: tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej (Wydawnictwo Literackie, 2001); ​ISBN 83-08-02878-0
 • dr Krystyna Samsonowska (ur. 1966)
autorka książki Republika Wąchocka 1863 (PU Compus, 2013)

Zakład Nauk Pomocniczych HistoriiEdytuj

Pracownicy:
autor książki Dawne pieczęcie: typologia – metody badań – interpretacje (Wydawnictwo DiG, 2015); ​ISBN 978-83-7181-841-7
autor książki Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim (Societas Vistulana, 2012); ​ISBN 978-83-61033-54-7
autor książki Pod rządami nieobecnego monarchy: Królestwo Polskie 1370-1382 (Societas Vistulana, 2017); ​ISBN 978-83-65548-19-1
autor książki Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku (Societas Vistulana, 2016)
 • dr Jakub Rogulski

Zakład Dziejów Historiografii i Metodologii HistoriiEdytuj

Pracownicy:
autor książki Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii (Księgarnia Akademicka, 2009); ​ISBN 978-83-7188-056-8
współautorka książki Stadion na peryferiach (Universitas, 2016); ​ISBN 978-83-242-3068-6
autor książki Światło w dziejarskiej ciemnicy. Koncepcja dziejów i interpretacja przeszłości Polski Joachima Lelewela. (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-62261-12-3
 • dr Jakub Muchowski
autor książki Polityka pisarstwa historycznego: refleksja teoretyczna Haydena White’a. (Fundacja na rzecz nauki polskiej, 2015); ​ISBN 978-83-941666-4-9
 • dr Marcin Stasiak
współautor książki Stadion na peryferiach (Universitas, 2016); ​ISBN 978-83-242-3068-6

Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Metod KwantytatywnychEdytuj

Pracownicy
autor książki Wierni królowi: Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku (Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2019); ​ISBN 978-83-66304-00-0
autor książki Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studia nad stałym katastrem galicyjskim (Historia Iagiellonica, 2011)
autor książki Procesy czarownic w Kolsku (Wydawnictwo Eternum, 2013); ​ISBN 978-83-934741-6-5
 • dr Arkadiusz Więch
autor książki Stary księgozbiór. Biblioteka gimnazjum w Dębicy w latach 1900-1932 (Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020)

PrzypisyEdytuj

 1. Pracownicy Zakładu Antropologii Historycznej, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego [dostęp 2020-05-11].

BibliografiaEdytuj