Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z sześciu instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Historyczny
Instytut Historii
Uniwersytet Jagielloński
Ilustracja
Data założenia

24 kwietnia 1970

Państwo

 Polska

Adres

31-007 Kraków
ul. Gołębia 13

Liczba pracowników
• naukowych


74

Liczba studentów

985 (2012)

Dyrektor

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UJ

Położenie na mapie Starego Miasta w Krakowie
Mapa konturowa Starego Miasta w Krakowie, po lewej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „IH UJ”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „IH UJ”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „IH UJ”
Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „IH UJ”
Ziemia50°03′41″N 19°55′59″E/50,061389 19,933056
Strona internetowa

Dzieli się na pięć katedr i dwa zakłady i zatrudnia obecnie 74 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 47 samodzielnych. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach. Instytut oprócz „klasycznej” historii oferuje także studia z antropologii historycznej i kulturoznawstwa. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13, część zakładów mieści się przy ul. św. Anny 6.

Instytut w latach 1953–1992 działał w ramach Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1992 w ramach Wydziału Historycznego.

Władze edytuj

Poczet dyrektorów edytuj

Struktura edytuj

Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum edytuj

Pracownicy:
autor książki Tessalia. Tessalowie i ich sąsiedzi (Historia Iagiellonica, 2009); ISBN 978-83-88737-19-0
autor książki Ein Vormoderner Staat Als Sozio-Ökologisches system das Ostromische Reich 300–1300 n.Chr. (Leipzig, 2022)
autor książki Enemies of the later roman order : a study of the phenomenon of language aggression in the Theodosian Code, Post-Theodosian Novels, and the Sirmondian Constitutions (Historia Iagiellonica, 2018); ISBN 978-83-23345-05-3
autor książki Justiniana Prima: an underestimated aspect of Justinian’s church policy (Jagiellonian University Press, 2016); ISBN 978-83-233-9556-0
 • dr Tomasz Grabowski (ur. 1973)
autor książki Ostatni triumf Ptolemeuszy: czwarta wojna syryjska (221-217 p. n. e.) (Historia Iagiellonica, 2010); ISBN 978-83-62261-17-8
 • dr Andrzej Dudziński
 • dr Bartosz Kołoczek (ur. 1990)
autor książki Historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej : od Warrona do Kassjodora (Historia Iagiellonica, 2019); ISBN 978-83-66304-15-4
 • dr Maciej Piegdoń
autor książki Ager Gallicus: polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e. (Historia Iagiellonica, 2019); ISBN 978-83-66304-02-4

Katedra Historii Średniowiecznej edytuj

Pracownicy:
autor książki O świętych, błogosławionych i sługach Bożych ze Świętojańskich Drzwi Wiary: Wincentego Kućmy w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie (Dom Wydawniczy „Rafael”, 2017); ISBN 978-83-65889-08-9
autor książki Węgry. Początki państw (Wydawnictwo Poznańskie, 2015); ISBN 978-83-7976-335-1
autor książki Media aeva dulcia. Analiza produkcji i konsumpcji słodyczy w Koronie Aragonii w XIV i XV w. (Historia Iagiellonica, 2013); ISBN 978-83-62261-69-7
autorka książki Monarcha i poddani: system władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim (Historia Iagiellonica, 2008); ISBN 978-83-88737-99-2
autor książki Proventus camerae apostolicae debiti: opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417–1484 (Historia Iagiellonica, 2010); ISBN 978-83-62261-11-6
autor książki Homo sanctus: wzorce świętych w Europie Łacińskiej w średniowieczu (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018); ISBN 978-83-01-20214-9
autor książki The spiritual aristocracy: the image of the medieval society presented in the Revelationes by St. Birgitta of Sweden (Księgarnia Akademicka, 2015); ISBN 978-83-7638-620-1
autor książki Dubrownik w latach 1358–1526 (Historia Iagiellonica, 2010); ISBN 978-83-622-6107-9

Zakład Historii Nowożytnej edytuj

Pracownicy:
autor książki Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej (Historia Iagiellonica, 2007); ISBN 978-83-88737-63-3
autor książki Dwór królewicza Zygmunta Jagiellończyka (1493-1506) : organizacja, ludzie, praca. (Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2023); ISBN 978-83-67609-27-2
autorka książki Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy (Historia Iagiellonica, 2018); ISBN 978-83-65080-79-0
autor książki Kariera i upadek królewskiego Faworyta. Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695–1738 (Historia Iagiellonica, 2013); ISBN 978-83-62261-58-1
autor książki Sejmiki województw ukrainnych podczas wygnania 1648-1700 (Historia Iagiellonica, 2023); ISBN 978-83-67497-47-3
 • dr Rafał Niedziela
autor książki Paryż przed Rewolucją (1774-1789) (Historia Iagiellonica, 2015); ISBN 978-83-65080-18-9
 • dr Dominik Kadzik
autor książki Utrzymanie królewskiej teściowej: wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja – 16 czerwca 1592 r.) (Historia Iagiellonica, 2017); ISBN 978-83-65080-58-5

Katedra Historii Nowoczesnej edytuj

Pracownicy:
autor książki Wielki przełom: konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912-1923 (Polska Akademia Umiejętności, 2018); ISBN 978-83-7676-286-9
autor książki Granice kompromisu: naukowcy wobec aparatu władzy ludowej (Instytut Pamięci Narodowej, 2015); ISBN 978-83-7629-843-6
autor książki Który szedł po życie nowe... Opowieść o poecie-legioniście Stanisławie Długoszu "Teterze" (Historia Iagiellonica, 2021); ISBN 978-83-66304-85-7
autor książki Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914–1918 (Historia Iagiellonica, 2012); ISBN 978-83-62261-49-9
autor książki Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838–1893 (Historia Iagiellonica, 2013); ISBN 978-83-62261-67-3
autor książki Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych XIX w.: (skład – organizacja – funkcjonowanie) (Historia Iagiellonica, 2011); ISBN 978-83-62261-42-0
autor książki Zakład Uprawy Tytoniu Polskiego Monopolu Tytoniowego w Krakowie-Czyżynach (Krakowska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego) (Historia Iagiellonica, 2016); ISBN 978-83-65080-44-8
autor książki Mieszkańcy Jędrzejowa. Anno Domini 1886 (Historia Iagiellonica, 2019); ISBN 978-83-66304-13-0
 • dr Aleksandra Arkusz (ur. 1981)
autorka książki Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945 (Księgarnia Akademicka, 2023); ISBN 978-83-8138-890-0
 • dr Tomasz Lis
 • dr Krzysztof Popek (ur. 1990)
autor książki Muzułmanie w Bułgarii 1878-1912 (Historia Iagiellonica, 2022); ISBN 978-83-66304-99-4
 • dr Kamil Ruszała
autor książki Galicyjski eksodus : uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów (Towarzystwo autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020); ISBN 978-83-24236-81-7
 • dr Adam Świątek (ur. 1984)
autor książki Rusin z polską duszą : Platon Kostecki (1832-1908) (Księgarnia Akademicka, 2023); ISBN 978-83-8138-846-7
 • dr Adrian Wesołowski
autor książki Philanthropic celebrity in the age of sensibility : a historical-comparative study of the British, French, and Polish examples, c. 1770–1830 (Routledge, 2024)

Katedra Historii Najnowszej edytuj

Pracownicy:
autor książki Palestyńskie Soplicowo 1939-1948. Studia z dziejów polskiego uchodźstwa wojennego w Ziemi Świętej (Historia Iagiellonica, 2022); ISBN 978-83-67497-08-4
autor książki Stary i Nowy Kraj: publicystyka polityczna Wania Hunianki (Historia Iagiellonica, 2015); ISBN 978-83-65080-07-3
autor książki The forgotten appeasement of 1920 : Lloyd George, Lenin and Poland (Routledge, 2023); ISBN 978-1-032-43463-6
autor książki Polityka zagraniczna Republiki Chińskiej 1911-1949 (Wydawnictwo Arcana, 2023); ISBN 978-83-65350-84-8
autor książki Between prometheism and Realpolitik: Poland and Soviet Ukraine, 1921-1926‬ (Jagiellonian University Press, 2016); ISBN 978-83-233-9584-3
autor książki Konstytucja marcowa 1921 roku (Wydawnictwo Sejmowe, 2021); ISBN 978-83-7666-698-3
autor książki Abecadło PeeReLu (Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2008); ISBN 978-83-2400-948-0
autor książki Słownik terminologii wojskowej polsko-niemiecki i niemiecko-polski (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2023); ISBN 978-83-242-3989-4
autor książki Jak nie dać się „strawić” Imperium? Polski realizm i idealizm polityczny wobec Rosji 1815-1921 (Ośrodek Myśli Politycznej, 2023); ISBN 978-83-67830-01-0
autor książki Wiarusy (Instytut Pamięci Narodowej, 2019); ISBN 978-83-9541-705-4
 • dr Alicja Jarkowska (ur. 1987)
autorka książki Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie. (Universitas, 2018); ISBN 978-83-2423-407-3
 • dr Vitaliy Nagirnyy (ur. 1978)
autor książki Urzędnicy ziemi kijowskiej od drugiej połowy XI do pierwszej połowy XIII wieku : studium prozopograficzne (Historia Iagiellonica, 2021); ISBN 978-83-66304-81-9
 • dr Karolina Olszowska
autorka książki Stosunki turecko-amerykańskie i turecko-sowieckie w latach 1945-1952 (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023); ISBN 978-83-2335-289-1
autor książki Imigranci polscy we Francji 1939-1949. Ciąg dalszy integracji (Instytut Pamięci Narodowej, 2023)
 • dr Jarema Słowiak (ur. 1984)
autor książki Wielka improwizacja. Delegacja Polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954–1973 (Instytut Pamięci Narodowej, 2021); ISBN 978-83-8229-106-3

Katedra Antropologii Historycznej i Teorii Historii[1] edytuj

Pracownicy:
autor książki Zbrodnia w życiu społecznym Europy XIX wieku (Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagiellonica", 2022); ISBN 978-83-66304-93-2
autor książki Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków. Historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1898–1938 (Universitas, 2020); ISBN 978-83-242-3674-9
autorka książki Family, Taboo and Communism in Poland, 1956-1989 (Peter Lang, 2021); ISBN 978-36-31838-07-5
współautorka książki Stadion na peryferiach (Universitas, 2016); ISBN 978-83-242-3068-6
 • dr Marcin Jarząbek (ur. 1984)
autor książki Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego (Universitas, 2017); ISBN 97883-242-3164-5
 • dr Jakub Muchowski
autor książki Polityka pisarstwa historycznego: refleksja teoretyczna Haydena White’a. (Fundacja na rzecz nauki polskiej, 2015); ISBN 978-83-941666-4-9
 • dr Marcin Stasiak
autor książki Polio w Polsce 1945-1989 : studium z historii niepełnosprawności (Universitas, 2021); ISBN 978-83-242-3801-9
 • dr Rafał Szmytka (ur. 1984)
autor książki »Lecz jako tyran zostanie opuszczony«. Niderlandzka myśl polityczna w drugiej połowie XVI wieku (Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagiellonica", 2014); ISBN 978-83-62-261857
 • dr Stanisław Witecki (ur. 1989)
autor książki Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów czasów stanisławowskich (Societas Vistulana, 2018); ISBN 97883-655-4831-3

Katedra Historii Kultury, Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki edytuj

Pracownicy:
autor książki Armenia Christiana: Armenian religious identity and the Churches of Constantinople and Rome (4th-15th century) (Jagiellonian University Press, 2016); ISBN 978-83-233-9555-3
autor książki King’s Faithful Servants. Refugees from Sweden and Finland in Poland-Lithuania in 1598–1655 (Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2022); ISBN 978-83-67497-07-7
autor książki Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim (Societas Vistulana, 2012); ISBN 978-83-61033-54-7
autor książki Dawne pieczęcie: typologia – metody badań – interpretacje (Wydawnictwo DiG, 2015); ISBN 978-83-7181-841-7
autor książki „Szekspir i Polska. Życie Władysława Tarnawskiego (1885-1951) (Instytut Pamięci Narodowej, 2023)
autorka książki Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej : Akademia Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności w kręgu społecznej troski (Polska Akademia Umiejętności, 2014); ISBN 978-83-7676-352-1
autor książki Herb Skawiny : studium historyczno-heraldyczne (Urząd Miasta i Gminy Skawina, 2020); ISBN 978-83-65024-13-8
autor książki Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studia nad stałym katastrem galicyjskim (Historia Iagiellonica, 2011)
autor książki Pod rządami nieobecnego monarchy: Królestwo Polskie 1370-1382 (Societas Vistulana, 2017); ISBN 978-83-65548-19-1
autor książki Bracia z ulicy Freta : studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej (Historia Iagiellonica, 2018); ISBN 978-83-65847-90-4
 • dr Grzegorz Chomicki (ur. 1960)
współautor książki Wiek XIX: teksty źródłowe: tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej (Wydawnictwo Literackie, 2001); ISBN 83-08-02878-0
autor książki Procesy czarownic w Kolsku (Wydawnictwo Eternum, 2013); ISBN 978-83-934741-6-5
 • dr Jakub Rogulski
autor książki Insignia ducalis splendoris : splendor rodziny książąt Sanguszków i środki jego manifestacji od XV do XVIII wieku (Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2022); ISBN 978-83-65548-96-2
 • dr Krystyna Samsonowska (ur. 1966)
autorka książki Republika Wąchocka 1863 (PU Compus, 2013)
 • dr Arkadiusz Więch (ur. 1982)
autor książki Stary księgozbiór. Biblioteka gimnazjum w Dębicy w latach 1900-1932 (Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2020)

Przypisy edytuj

 1. Pracownicy Zakładu Antropologii Historycznej, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego [dostęp 2020-05-11].

Bibliografia edytuj