Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego (IH UO) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego[1]. Dzieli się na 8 katedr i zakład[2]. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach[3]. Instytut oferuje studia na kierunku historia[4]. Aktualnie na instytucie prowadzi się wyłącznie zajęcia w trybie dziennym[5]. Na strukturę Instytutu Historii składają się obecnie 3 katedry, 1 zakład oraz 3 pracownie naukowe[6]. Jego kadrę naukową tworzy 22 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 7 profesorów, 8 doktorów habilitowanych i 7 doktorów[7]. Siedzibą instytutu jest gmach, mieszczący się przy ul. Strzelców Bytomskich 2, w którym ponadto mieści się Biblioteka Główna[8].

Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Institute of History of Opole University
Data założenia 1971
Typ naukowo-badawczy
Państwo  Polska
Adres 45-084 Opole
ul. Strzelców Bytomskich 2
Liczba pracowników
• naukowych

22
Dyrektor dr hab. Tomasz Ciesielski
Położenie na mapie Opola
Mapa konturowa Opola, w centrum znajduje się punkt z opisem „Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego”
Położenie na mapie województwa opolskiego
Mapa konturowa województwa opolskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego”
Ziemia50°39′58,0824″N 17°55′20,9460″E/50,666134 17,922485
Strona internetowa

Instytut powstał jako jedna z pierwszych takich jednostek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w 1971 roku, którego twórcami byli naukowcy przybyli w znacznej części z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związanych z tym było wielu badaczy, m.in.: Alojzy Gembala, Aleksander Rombowski, Władysław Dziewulski. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej – rektorów: Maurycy Horn (19661968), Stanisław Nicieja (19962002, 20052008, 20122016), Marek Masnyk (od 2016) oraz prorektorów: Alojzy Gembala (19561958), Jan Seredyka (19681972), Marek Masnyk (20052008, 20122016), wielokrotnie obejmowali też funkcję dziekanów na swoich wydziałach. Instytut początkowo afiliowany był przy Wydziale Filologiczno-Historycznym, od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1996 roku przy Wydziale Historyczno-Pedagogicznym (obecnie Wydział Nauk Społecznych)[9].

AdresEdytuj

Instytut Historii
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Strzelców Bytomskich
45-084 Opole

Władze (2016-2020)Edytuj

Dyrektor: dr hab. Tomasz Ciesielski, prof UO
Zastępca Dyrektora ds Nauki, Współpracy z Zagranicą i Promocji: dr Magdalena Przysiężna-Pizarska
Zastępca Dyrektora ds Dydaktyki: dr Anna Gołębiowska

Poczet dyrektorówEdytuj

HistoriaEdytuj

Instytut Historii UO jest jedną z najstarszych jednostek na opolskiej uczelni. W 1958 roku zaczęto na Wyższej Szkole Pedagogicznej wykładać historię, czemu służyć miało przekształcenie Wydziału Filologicznego w Wydział Historyczno-Filologiczny. Nowy kierunek funkcjonował jako sekcja tego wydziału w ramach której funkcjonowały 3 katedry: Historii Polski, Historii Powszechnej i Historii Śląska[9].

Wydział Filologiczno-Historyczny posiadał uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 1974 roku doktora nauk humanistycznych w zakresie historii Polski[9].

W 1971 roku istniejącą na WSP sekcje historii przekształcono w Instytut Historii. Od powołania w 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego Instytut Historii wchodzi w skład Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (obecnie Wydział Nauk Społecznych), który posiada pełne prawa akademickie w nadawaniu stopni naukowych: doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej oraz wszczynania procedury o nadanie tytułu naukowego profesora[9].

Kierunki kształceniaEdytuj

Instytut kształci studentów na studiach pierwszego stopnia (licencjackich, 3-letnich). Do wyboru są następujące kierunki i specjalizacje[10]:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających, 2-letnich). Do wyboru mają oni następujące kierunki i specjalizacje[10]:

 • historia[13]
  • nauczycielska
  • regionalna dokumentacja archiwalno-archeologiczna
  • historia i zarządzanie dobrami kultury
  • dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej
  • zarządzanie współczesną dokumentacją regionalną
 • researching[14]
  • historyczna
  • muzykologiczna

Instytut prowadzi także studia doktoranckie (III stopnia), trwające 4 lata, po których ukończeniu można uzyskać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Aktualny limit miejsc na kierunku wynosi 6 osób rocznie[15]. Ponadto placówka prowadzi studia podyplomowe[16]:

 • studia podyplomowe w zakresie historii, studia przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu „historia” oraz „historia i kultura Niemiec”
 • studia podyplomowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo[17]

Główne kierunki badańEdytuj

 • dzieje kultury antycznej
 • monastycyzm średniowieczny
 • dzieje księstwa opolsko-raciborskiego
 • studia nad hagiografią średniowieczną
 • funkcjonowanie centralnych i terenowych struktur władzy w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
 • biografistyka najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk polskich w Londynie i Galicji wschodniej
 • dzieje Śląska w okresie międzywojennym i współczesne
 • dydaktyka historii, ze szczególnym uwzględnieniem środków audiowizualnych oraz problematyki świadomości historycznej dzieci i młodzieży

Struktura organizacyjna[18]Edytuj

Katedra Historii Kultury i BiografistykiEdytuj

Pracownia Cywilizacji Śródziemnomorskich i ArcheologiiEdytuj

Pracownia Historii ŚredniowiecznejEdytuj

pracownicy: dr Marcin Bohm

Zakład Historii NowożytnejEdytuj

Katedra Historii ŚląskaEdytuj

Katedra Historii NajnowszejEdytuj

Pracownia Dydaktyki Historii i Wiedzy o SpołeczeństwieEdytuj

Doktoraty honoris causa UO przyznane z inicjatywy instytutuEdytuj

Instytut Historii UO był inicjatorem przyznania czterech godności doktora honoris causa uczelni[19]:

Osoby związane z instytutemEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Struktura WHP UO [on-line] [dostęp 2012-11-10].
 2. Struktura IH UO [on-line] [dostęp 2012-11-10].
 3. Instytut Historii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-11-11].
 4. Oferta edukacyjna IH UO na rok akademicki 2017/2018.
 5. Stan na 30.12.2016 r., – źródło BIP UO.
 6. Struktura IH UO od roku akademickiego 2017/2018 [on-line] [dostęp 2017-10-17].
 7. Zespół pracowników IH UO, stan na rok akademicki 2017/2018 [on-line] [dostęp 2017-09-11].
 8. Informacje o siedzibie IH UO na stronie instytutu [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 9. a b c d Historia IH UO [on-line] [dostęp 2012-11-11].
 10. a b Oferta edukacyjna IH UO na rok akademicki 2017/2018[on-line] [dostęp 2017-10-11].
 11. Opis kierunku historia na stronie IH UO [on-line] [dostęp 2016-09-11].
 12. Opis kierunku historia i teraźniejszość 40+ na stronie IH UO [on-line] [dostęp 2017-10-21].
 13. Opis kierunku historia II stopnia na stronie IH UO [on-line] [dostęp 2017-10-21].
 14. Opis kierunku researching na stronie IH UO [on-line] [dostęp 2017-10-22].
 15. Opis studiów doktoranckich na stronie rekrutacyjnej UO [on-line] [dostęp 2017-10-22].
 16. Studia podyplomowe oferowane przez IH UO na rok akademicki 2017/2018 [on-line] [dostęp 2017-10-11].
 17. Studia prowadzone są wspólnie przez pracowników Instytutu Historii oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
 18. Struktura organizacyjna przez IH UO na rok akademicki 2017/2018 [on-line] [dostęp 2017-09-11].
 19. Lista doktorów honoris causa WSP w Opolu i UO [on-line] [dostęp 2017-10-11].

BibliografiaEdytuj