Instytut Językoznawstwa im. Ludovita Štura Słowackiej Akademii Nauk

słowacki ośrodek badań nad językiem słowackim

Instytut Językoznawstwa im. Ludovita Štura Słowackiej Akademii Nauk[1] (słow. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied) – główny słowacki ośrodek badań naukowych nad językiem słowackim, jego zróżnicowaniem terytorialnym i społecznym oraz historią narodowego języka Słowaków. W zakresie badań mieszczą się zagadnienia teoretyczne z zakresu językoznawstwa ogólnego, kultury języka, terminologii fachowej i onomastyki. Wyniki badań znajdują zastosowanie przy redagowaniu fundamentalnych poradników normatywnych, tworzeniu i ustalaniu terminologii zawodowej oraz przy standaryzacji nomenklatury geograficznej[2].

Powstał w 1943 r. pod nazwą „Instytut Językoznawstwa Słowackiej Akademii Nauk i Sztuk”. W 1952 r. zmieniono jego nazwę na „Instytut Języka Słowackiego Słowackiej Akademii Nauk”, a od 1966 r. nosi bieżącą nazwę[2].

Publikacje

edytuj
Struktura gramatyczna języka słowackiego
 • Morfológia slovenského jazyka, (1966)
Dynamika słownictwa
 • Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny, (1989)
Słownictwo języka słowackiego
 • Slovník slovenského jazyka, 6 t., (1959 – 1968)
 • Krátky slovník slovenského jazyka, 1987, 4. wyd. (2003)
 • Synonymický slovník slovenčiny, 1995, 2. wyd. (2000)
 • Historický slovník slovenského jazyka, 7 t., (1991 – 2008)
 • Slovník slovenských nárečí, 2 t., (1994, 2006)
 • Slovník súčasného slovenského jazyka, 4 t., (2006, 2011, 2015, 2021)
 • Stručný etymologický slovník slovenčiny (2015)
System ortograficzny słowacczyzny literackiej
 • Pravidlá slovenského pravopisu, 1. wyd. (1991), 2. wyd. (1998), 3. wyd. (2000), 4. wyd (2013)
Zróżnicowanie terytorialne dialektów słowackich w obrębie Słowacji, krajów słowiańskich i regionu karpackiego
 • Atlas slovenského jazyka, 4 t., (1968 – 1984)
 • Slovanský jazykový atlas, (2008)
 • Celokarpatský dialektologický atlas, 8 t., wstępny (nienumerowany) t. (1987), t. 1 – 7 (1989 – 2003)
Analiza konfrontatywna słownictwa języków słowiańskich
 • Česko-slovenský slovník, 1979, 2. wyd. (1981)
 • Veľký rusko-slovenský slovník, 5 t., (1960 – 1970)
 • Veľký slovensko-ruský slovník, 6 t., (1979 – 1995)

Przypisy

edytuj
 1. Sprawozdanie z udziału w dorocznej konferencji Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka [online], Lizbona, 12–15 listopada 2008 r., Rada Języka Polskiego [dostęp 2020-06-13] [zarchiwizowane z adresu 2020-06-13].
 2. a b História Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. JÚĽŠ SAV. [dostęp 2010-12-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-15)]. (słow.).

Linki zewnętrzne

edytuj