Instytut Jagielloński

Instytut Jagielloński (IJ) – stowarzyszenie założone w 2005 w Warszawie przez Wojciecha Roszkowskiego; prezesem stowarzyszenia jest Marcin Roszkowski.

DziałalnośćEdytuj

Misją Instytutu jest podnoszenie znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie. IJ działa na rzecz doskonalenia życia publicznego w Polsce i Europie poprzez m.in. kształtowanie postaw obywatelskich, krzewienie prawdy historycznej, rozwój myśli strategicznej, pogłębianie wiedzy w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych.

Wyniki badańEdytuj

Wyniki badań Instytutu prezentowane są w następujących seriach publikacji:

  • Eseje – Wojciech Roszkowski, Droga przez mgłę, Instytut Jagielloński, Warszawa 2006 (zbiór esejów)
  • Monografie – Paweł Ukielski, Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji, Instytut Jagielloński i ISP PAN, Warszawa 2007
  • Studia – Aleksander Gubrynowicz, Kierunki polskiej polityki demograficznej, STUDIA 1/2006

Linki zewnętrzneEdytuj