Instytut Maszyn Matematycznych

Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawieinstytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Instytut Maszyn Matematycznych
Ilustracja
Budynek IMM przy ul. Krzywickiego
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

1962

Data likwidacji

2018

Forma prawna

Instytut badawczy

Nr KRS

0000077898

brak współrzędnych
Strona internetowa

W dniu 1 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie o włączeniu Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Budynki należące do IMM zostały przejęte przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) na swoją siedzibę.

Struktura IMM edytuj

Badania naukowe i prace rozwojowe oraz ich wdrażanie, a także powiązane z nimi usługi, prowadzone są w pięciu komórkach:

 • Zakład Systemów Informacyjnych. bi.imm.org.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-08)]. z Laboratorium Technik Semantycznych
 • Zakład Systemów Identyfikacji i Urządzeń Laserowych
 • Zakład Technologii Podpisu Elektronicznego oraz Weryfikacji Cech Biometrycznych wraz z Laboratorium Podpisu Elektronicznego
 • Zakład Modelowania i Symulacji
 • Zakład Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych
 • Centrum Doradczo-Szkoleniowe

Historia edytuj

Początki Instytutu sięgają roku 1957, kiedy to została powołana samodzielna placówka Polskiej Akademii Nauk – Zakład Aparatów Matematycznych, przekształcony w 1962 roku w Instytut Maszyn Matematycznych[1]. IMM w swojej historii był główną, a przez długi czas jedyną, placówką naukowo-badawczą w kraju zajmującą się budową i oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce i przemyśle. Współcześnie Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie szeroko rozumianej informatyki. W szczególności rozwijane są innowacyjne technologie informatyczne stosowane w modelowaniu i symulacji procesów, zdalnym kształceniu oraz identyfikacji osób (m.in. biometrycznej) oraz uwiarygodniania transmisji dokumentów.

Ważniejsze opracowania i osiągnięcia edytuj

 
XYZ
 • komputery XYZ, ZAM, Mera 300, K-202, Mera 400, Mazovia
 • platforma e-learningowa TeleEdu LMS 2.0 oraz implementacja systemu repozytoryjnego TeleEdu LCMS (Learning Content Management System) zgodnie ze standardami CORDRA, SCORM i IMS
 • System kontroli dostępu XChronos, terminale biometryczne IMMVein, IMMPro, IMMSkan 300, czytniki zbliżeniowe IMMProx 300, IMMProx 400
 • platforma PlatMat wspierająca włączającą edukację matematyczną, ukierunkowana na wsparcie nauczyciela matematyki i uczniów słabowidzących i niewidomych w czasie zajęć z matematyki w klasie i zdalnych przez Internet, nagrodzona dwiema międzynarodowymi nagrodami za innowacyjność
 • Przeprowadzenie Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego (NTIPE), który służył zbadaniu stanu rynku aplikacji służących do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. Istotnymi elementami było zweryfikowanie problemów związanych ze współpracą różnych aplikacji, uznawalnością certyfikatów wydanych przez różne centra certyfikacji oraz ocena zgodności składanych podpisów z wymaganiami prawa.
 • prace nad projektami ICARUS[2] oraz TIRAMISU[3], prowadzone w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, dotyczące opracowania zintegrowanych rozwiązań sprzętowych i programistycznych służących do wspomagania akcji ratunkowych i bezzałogowych poszukiwań oraz opracowania trenażerów komputerowych, niezbędnych do szkolenia operatorów urządzeń humanitarnego rozminowywania oraz prowadzenia akcji ratunkowych.

Profil badań edytuj

 • Zakład Technologii Podpisu Elektronicznego oraz Weryfikacji Cech Biometrycznych wraz z Laboratorium Podpisu Elektronicznego prowadzi badania, prace rozwojowe i aplikacyjne oraz wykonuje ekspertyzy certyfikacyjne z obszaru zastosowań podpisu elektronicznego, w tym testy interoperacyjności różnych implementacji podpisu.
 • Zakład Systemów Informacyjnych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie e-learningu, m-learningu (platforma TeleEdu LMS 2.0 - własne narzędzie autorskie), zarządzania obiegiem dokumentów (dokMistrz 2.0) oraz technologii semantycznych w Laboratorium Technik Semantycznych.
 • Zakład Systemów Identyfikacji i Urządzeń Laserowych realizuje prace badawcze i rozwojowe dotyczące tworzenia urządzeń i oprogramowania do weryfikacji i identyfikacji osób na podstawie cech biometrycznych.
 • Zakład Modelowania i Symulacji IMM prowadzi rozwija metody i systemy e-treningu, służące do zdalnego nabywania przez szkolonych umiejętności operacyjnych, przy użyciu symulacji komputerowej, grafiki 3D oraz technologii gier komputerowych. W latach 2012-15 zakład realizuje dwa projekty 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – TIRAMISU i ICARUS, w których jest odpowiedzialny za opracowanie trenażerów komputerowych do szkolenia operatorów urządzeń ratunkowych.
 • Zakład Technologii Multimedialnych i Edukacyjnych prowadzi badania i prace rozwojowe dotyczące alternatywnych interfejsów użytkownika w zakresie matematyki m.in. opartych na mowie syntetycznej, skrótach klawiaturowych i gestach dotykowych, W Zakładzie została opracowana i nadal jest rozwijana technologia PlatMat, stanowiąca informatyczne wsparcie w edukacji matematycznej dla nauczycieli matematyki i ich niepełnosprawnych wzrokowo uczniów.

Instytut Maszyn Matematycznych tworzy także oprogramowanie przeznaczone dla administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Przypisy edytuj

 1. Historia Instytutu - Instytut Maszyn Matematycznych. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-09-26)].
 2. FP7 ICARUS - Partners. [dostęp 2015-03-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-13)].
 3. FP7 TIRAMISU - Partners. [dostęp 2015-03-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-02-11)].

Linki zewnętrzne edytuj