Instytut Polonicus

Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus powstał w 2011 roku i został zarejestrowany w Belgii, z siedzibą w Akwizgranie. Instytut Polonicus posiada statut wyższej użyteczności publicznej i swoją pracę opiera na chrześcijańskich i humanistycznych wartościach kultury europejskiej. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest organizacja i przyznawanie corocznych nagród Polonicus oraz organizacja gali wydarzenia. Celem Instytutu jest promocja integracji europejskiej oraz wspieranie polskiej kultury poprzez projekty i wydarzenia jak np.: warsztaty, sympozja, koncerty, propozycje turystyczne, imprezy kulturalne. Ponadto Instytut pielęgnuje współpracę Polaków z regionów Unii Europejskiej.

Statuetka POLONICUS przedstawiająca uskrzydloną postać odważnego i dynamicznego młodzieńca

Nagroda PolonicusEdytuj

Nagroda Polonicus to najwyższe wyróżnienie europejskiej Polonii, hołdujące dialogowi, ruchowi jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. Inauguracja nagrody POLONICUS nastąpiła w Dniu Polonii 2 maja 2009 podczas festynu na styku trzech granic Belgii, Holandii i Niemiec, zwanym Dreiländereck, w pobliżu Akwizgranu. Od roku 2010 nagroda wręczana jest na corocznej uroczystej Gali Polonii organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Polonii w Sali Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie. Inicjatorem nagrody jest przewodniczący Jury Wiesław Lewicki, wieloletni działacz polonijny w Niemczech i prezydent Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus VOG[1].

Idea nagrody PolonicusEdytuj

Maksyma nagrody Polonicus jest odzwierciedleniem starej prawdy – powinniśmy się wzajemnie szanować, a wtedy i inni nas szanować będą. Polonicus skierowany jest do osób budujących własną pozycję społeczną i materialną, z jednoczesnym pogłębianiem narodowych akcentów. Wyróżnia propagatorów krzewienia polskich wartości oraz ich promocji w Europie. Nagrodą tą Polonia odznacza tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność na rzecz jej jednoczenia oraz działania na rzecz europejskiej integracji i budowania pozytywnego obrazu Polaków na świecie.

Patronaty nagrody PolonicusEdytuj

Nagroda Polonii Polonicus początkowo odbywała się pod patronatem Kongresu Polonii Niemieckiej oraz Konwent Organizacji Polskich w Niemczech. Od roku 2012 nagroda nabrała charakteru europejskiego i obecnie objęta jest patronatem EUWP – Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Patronem personalnym dwóch pierwszych edycji nagrody Polonicus był Ambasador RP w Berlinie dr Marek Prawda, a od roku 2011 patronat ten objął marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Statuetka PolonicusEdytuj

Statuetka POLONICUS to uskrzydlona postać odważnego i dynamicznego młodzieńca, wykonana z odlewu z brązu o wysokości około 38 cm. Pomysłodawcą statuetki jest Wiesław Lewicki, a jej wykonawcą jest zwycięzca konkursu rozstrzygniętego w 2008 roku, artysta Stanisław Szroborz. Cokół statuetki, początkowo również z brązu, obecnie wykonany z marmuru. Na cokole wygrawerowane są: nazwa instytucji i rok nagrody. Do wręczanej statuetki Polonicus dołączany jest dyplom, certyfikujący nadanie nagrody.

Przyznanie nagrody[2]Edytuj

 
Prezes Instytutu Wiesław Lewicki

Nagrodę przyznaje pięcioosobowe jury składające się z Przewodniczącego Nagrody Polonicus, Senatora RP, członka Sekretariatu EUWP oraz przedstawicieli polonijnych organizacji zrzeszonych w EUWP (Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych). Przewodniczący Nagrody Polonicus może powołać doradców Jury spośród organizacji polonijnych w Europie oraz europejskich urzędów i instytucji. Gremium doradcze jury jest pięcioosobowe. Jury przyznaje nagrody po jednej w każdej kategorii oraz posiada prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w jednej lub w kilku kategoriach, a także przyznania wyróżnienia honorowego poza wymienionymi kategoriami. Kandydatami mogą być osoby zamieszkałe lub działające na terenie Unii Europejskiej, posiadające obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Propozycje kandydatów kierowane są do jury w terminie do końca roku. Nazwiska laureatów nagrody Polonicus ogłaszane są pod koniec lutego każdego roku.

Kategorie[2]Edytuj

 
Sala Karola Wielkiego w Akwizgranie

KulturaEdytuj

Polonicus w tej kategorii przyznawany jest dla twórców kultury lub osób działających na rzecz kultury polskiej bądź europejskiej, promujących kulturę polską, sławiących dorobek oraz walory Polski.

Organizacja życia polonijnegoEdytuj

Wyróżnione zostają osoby zasłużone dla ożywiania i organizowania życia polonijnego.

Dialog polsko-niemieckiEdytuj

Nagrodę otrzymują osoby angażujące się w rozwój współpracy i dialogu polsko-niemieckiego oraz działające na rzecz zbliżania obu narodów.

Honorowa Nagroda „Polonicus”Edytuj

Przyznawana jest aperiodycznie za całokształt osiągnięć. Kandydatami w tej kategorii mogą być osoby, których działania przyniosły konkretne efekty w jakiejkolwiek dziedzinie życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, politycznego czy społecznego; osoby, które wyróżniły się aktywnością, inicjatywą i pomysłowością.

LaureaciEdytuj

Festyn Polonii 2009 – 2 maja[3]Edytuj

Kultura: Tomasz Glanc, kompozytor i działacz muzyczny z Montabaour
Dialog polsko-niemiecki: Olaf Müller, kierownik Wydziału Kultury Miasta Akwizgran
Organizacja życia polonijnego: Paulina Lemke, działaczka ZPwN „Zgoda”, artystka-malarka z Düsseldorfu
Nagroda Honorowa: Steffen Möller, aktor i autor książki „Viva Polonia” z Wuppertalu

Gala Polonii 2010 – 1 maja[4][5]Edytuj

Kultura: prof. muzyki Zofia Wisłocka, dyrygentka i kompozytorka
Dialog polsko-niemiecki: Władysław Bartoszewski, historyk, polityk, dziennikarz, działacz społeczny
Organizacja życia polonijnego: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech T.z.
Nagroda Honorowa: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2010–2012[6]

Gala Polonii 2011 – 7 maja[7][8]Edytuj

Kultura: prof. Karl Dedecius, tłumacz i wydawca literatury polskiej
Dialog polsko-niemiecki: Cornelia Pieper, wiceminister spraw zagranicznych ds. kontaktów kulturalnych z zagranicą
Organizacja życia polonijnego: Władysław Pisarek, wiceprzewodniczący Związku Polaków w Niemczech „Rodło”
Nagroda Honorowa: prof. Norman Davies, historyk

Gala Polonii 2012 – 5 maja[9]Edytuj

Kultura: Krystyna Janda, aktorka[10]
Dialog polsko-niemiecki: dr Angelica Schwall-Düren, minister ds. związkowych, europejskich i medialnych NRW
Organizacja życia polonijnego: Helena Miziniak, honorowy prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Nagroda Honorowa: Ekscelencja prof. dr Alfons Nossol, ks. arcybiskup senior diecezji opolskiej[11]

Gala Polonii 2013 – 27 kwietnia[12][13]Edytuj

Kultura: prof. Władysław Miodunka, wybitny polonista, językoznawca-glottodydaktyk, humanista[14][15]

Dialog polsko-niemiecki: Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, redaktor naczelny dwujęzycznego „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG”, politolog i eseista

Organizacja życia polonijnego: Maria i Czesław Gołębiewscy, założyciele restauracji „Gdańska”, propagatorzy polskiej i niemieckiej kultury w mieście Oberhausen

Nagroda Honorowa: Andrzej Wajda, polski reżyser, zdobywca Oscara za całokształt twórczości w roku 2000 oraz licznych europejskich nagród filmowych[16]

Gala Polonii 2014 – 10 maja[17]Edytuj

Kultura: Barbara Borys-Damięcka, senator RP, reżyser teatralna i telewizyjna, zasłużona we wzbogacaniu i szerzeniu kultury polskiej w Europie i działalności na rzecz Polonii europejskiej[18]

Dialog polsko-niemiecki: Róża Maria Graefin von Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, wieloletnia działaczka polskich organizacji pozarządowych, wspierająca europejski dialog i współpracę między państwami w Europie[19]

Organizacja życia polonijnego: Andżelika Borys, Przewodnicząca Rady Związku Polaków na Białorusi, od lat zaangażowana w organizację życia Polaków w Europie Wschodniej[20]

Nagroda honorowa: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowana przez Przewodniczącego Longina Komołowskiego, zaangażowana w wieloletnią promocję polskiej diaspory w krajach europejskich[21]

Gala Polonii 2015 – 2 maja[22]Edytuj

Kultura: prof. Jan Miodek, językoznawca, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego, popularyzator wiedzy o języku polskim[23]

Dialog polsko-niemiecki: Prof. Gesine Schwan, długoletnia rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, była pełnomocnik rządu niemieckiego ds. stosunków z Polską, zasłużona dla umacniania niemiecko-polskiego dialogu w Europie[24]

Organizacja życia polonijnego: ks. prałat Stanisław Budyń, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech za czynne wspieranie organizacji i życia polonijnego w Niemczech[25]
Nagroda Honorowa: TVP Polonia, za całokształt pracy na rzecz Polonii w Europie i na całym świecie. Nagrodę w imieniu zespołu redakcyjnego TV Polonia odebrał Prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun[26]

Gala Polonii 2016 – 23 kwietniaEdytuj

Kultura: Czesław Mozil, lider zespołu „Czesław śpiewa” przedstawiciel duńskiej Polonii, autor płyty „Księga emigrantów. Tom I”, odznaczony za wyjątkowy wkład w kulturę polską i szerzenie jej w Europie[27]

Dialog polsko-niemiecki: Thorsten Klute, sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej-Westfalii, za wyjątkowe zaangażowanie w dialog polsko-niemiecki, służący integracji oraz wzajemnemu zbliżeniu obu narodów[28]

Organizacja życia polonijnego: POLONICA e.V., niemiecko-polskie Stowarzyszenie Kulturalne z Kolonii za działalność na rzecz zbliżenia kultur sąsiadujących narodów Francji, Niemiec i Polski poprzez coroczną organizację festiwalu muzycznego „Chanson Festival Kolonia-Wrocław-Paryż”[29]

Nagroda Honorowa: profesor Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, były wicepremier, minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego[30]

Gala Polonii 2017 – 6 maja[31]Edytuj

Kultura: Agnieszka Holland, reżyserka i scenarzystka filmowa, laureatka Srebrnego Lwa na Berlinale 2017, za jej znaczący wkład w światowy rozwój sztuki filmowej[32]

Dialog polsko-niemiecki: Werner Jostmeier MdL, przewodniczący grupy parlamentarnej NRW-Polska w parlamencie Nadrenii Północnej-Westfalii, za zaangażowanie w dialog niemiecko-polski[33]

Organizacja życia polonijnego: Aldona Głowacka-Silberner, przewodnicząca Biura Łączności Organizacji Polonijnych w Hanowerze i w Dolnej Saksonii, za jej wieloletnie zaangażowanie dla Polonii i Polaków w Niemczech[34]

Nagroda Honorowa: Prezydent Lech Wałęsa, pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, za całokształt działalności oraz za wyjątkowy wkład w szerzenie świadomości obywatelskiej w jednoczącej się Europie[35]

PrzypisyEdytuj

 1. http://articles.portal-tol.com/english-language-pl/Wies%C5%82aw%20Lewicki.
 2. a b http://www.institut-polonicus.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=7.
 3. IMPREZA: Festyn z okazji Święta Polonii w Drielandenpunt (Holandia) – 02.05.2009 « POLONIA.NL - Portal Polonii Holenderskiej, polonia.nl [dostęp 2020-07-08] (ang.).
 4. http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/pdfs_stadtbuerger/pdf_karlspreis/karlspreis_10/kp_rahmenprogramm_2010.pdf.
 5. po-prostu.de, archiwum.po-prostu.de [dostęp 2020-07-08] (ang.).
 6. http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-buzek/pl/press/press_release/2010/2010-April/press_release-2010-April-20.html;jsessionid=306D961CDFB62C7C189EB190AEBB5336.
 7. Aachen: Polonicus-Preis für Brücken nach Polen, www.aachener-nachrichten.de [dostęp 2020-07-08] (niem.).
 8. http://www.karlspreis.de/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/article/samstag-07052011-1900-uhr.html?no_cache=1.
 9. http://www.mbem.nrw.de/pressemitteilungen/galerien/polonicus-2012-5-mai-2012-in-aachen-467/polonicus-2012-23302.html http://www.dw.de/polonicus-czwarta-edycja-nagrody-polonii-europejskiej/a-15932803 http://www.portalpoint.info/pl,wiadomosci,4,3700.html.
 10. cv czeskie - Krystyna Janda, www.krystynajanda.pl [dostęp 2020-07-08] (pol.).
 11. http://www.radio.opole.pl/2012/maj/wiadomosci/biskup-nossol-nagrodzony-przez-polonie-w-niemczech.html.
 12. http://www.karlspreis.de/de/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/article/samstag-27042013-1900-uhr.html?no_cache=1.
 13. Aktuelles aus Aachen | Regionale Nachrichten & Lokale News, aktuell.meinestadt.de [dostęp 2020-07-08] (niem.).
 14. Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie - Wydział Polonistyki, www.polishstudies.uj.edu.pl [dostęp 2020-07-08] (pol.).
 15. Prof. Władysław Miodunka z UJ laureatem nagrody "Polonicus 2013" | Nauka w Polsce, www.naukawpolsce.pap.pl [dostęp 2020-07-08] (pol.).
 16. Andrzej Wajda kommt nach Aachen, www.klenkes.de [dostęp 2020-07-08] (niem.).
 17. GALA 2014, institut-polonicus.eu [dostęp 2016-10-22].
 18. Wieslaw Lewicki, Polonicus 2014 dla Senator RP Barbary Borys-Damięckiej, institut-polonicus.eu [dostęp 2016-10-22].
 19. Wiesław Lewicki, Nasza jest Europa.... Polonicus 2014 dla Róży Marii Graefin von Thun, institut-polonicus.eu [dostęp 2016-10-22].
 20. Wieslaw Lewicki, POLONICUS 2014 – pierwsza nominacja: Andżelika Borys, institut-polonicus.eu [dostęp 2016-10-22].
 21. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl [dostęp 2016-10-22].
 22. GALA 2015, institut-polonicus.eu [dostęp 2016-10-22].
 23. Polonia VIVA / MSZ, Nagrody Polonicus 2015 wręczone – Polonia VIVA, poloniaviva.eu [dostęp 2017-02-26] (pol.).
 24. Aktualności, institut-polonicus.eu [dostęp 2017-02-26] (pol.).
 25. Redakcja, Nagrody Polonicus 2015 wręczone, www.institut-polonicus.eu [dostęp 2018-03-11] (niem.).
 26. Telewizja Polska SA – OMI, Nagrody Polonicus 2015 przyznane – Telewizja Polska SA, www.tvp.pl [dostęp 2017-02-26].
 27. Wiesław Lewicki, Nagrody Polonicus 2016 przyznane – Aachen – Polonia VIVA, poloniaviva.eu [dostęp 2017-02-26] (pol.).
 28. Wiesław Lewicki, Nagrody Polonicus 2016 przyznane, institut-polonicus.eu [dostęp 2017-02-26] (pol.).
 29. Wiesław Lewicki, Nagrody Polonicus 2016 przyznane, www.institut-polonicus.eu [dostęp 2018-03-11] (niem.).
 30. Wieslaw Lewicki, Polonicus 2016 dla prof. Balcerowicza, institut-polonicus.eu [dostęp 2017-02-26] (pol.).
 31. Wiesław Lewicki, Nagrody Polonicus 2017 przyznane, www.institut-polonicus.eu [dostęp 2018-03-11] (niem.).
 32. Wiesław Lewicki, Nagrody Polonicus 2017 przyznane, www.institut-polonicus.eu [dostęp 2018-03-11] (niem.).
 33. Wiesław Lewicki, Człowiek Dialogu – Werner Jostmeier MdL NRW, www.institut-polonicus.eu [dostęp 2018-03-11] (niem.).
 34. Wiesław Lewicki, Polonicus 2017 – Aldona Głowacka-Silberner, www.institut-polonicus.eu [dostęp 2018-03-11] (niem.).
 35. Wiesław Lewicki, Honorowy Polonicus dla Lecha Wałęsy w Aachen, www.institut-polonicus.eu [dostęp 2018-03-11] (niem.).

Linki zewnętrzneEdytuj