Instytut Seksuologiczny w Berlinie

Instytut Seksuologiczny (niem. Institut für Sexualwissenschaft) – prywatny instytut naukowy położony w Tiergarten w latach 19191933.

Bojówki Niemieckiego Związku Studentów przed wkroczeniem do Instytutu, 6 maja 1933

Działał jako organizacja non-profit służąca pomocą osobom LGBT i angażująca się na rzecz ich praw będąc kontynuacją działań Magnusa Hirschfelda w ramach Komitetu Naukowo-Humanitarnego. Instytut Hirschfelda był szeroko znany w Berlinie, nie tylko z działań na rzecz spraw takich jak legalizacja homoseksualizmu czy aborcji oraz popularnych wieczornych wykładów z edukacji seksualnej, ale również dzięki zbiorowi książek i rękopisów na temat seksu, gromadzonego przez dyrektora od przełomu wieków[1]. W 1933 liczył, w zależności od szacunków, od 12 000 do 20 000 książek i jeszcze większą kolekcję fotografii dotyczących tematu homoseksualizmu i erotyki[2]. Czasopismem Instytutu było Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen.

Instytut został założony w 1919 r. przez Magnusa Hirschfelda. W szczytowym okresie placówka przyjmowała 20 tys. pacjentów rocznie, także spoza Niemiec. Instytut kontynuował wysiłki na rzecz zniesienia paragrafu 175. W 1929 w Reichstagu przygotowano odpowiedni projekt zmiany legislacyjnej[3]. Do głosowania nie doszło skutkiem zmian politycznych w Republice Weimarskiej i objęcia władzy przez NSDAP.

6 maja 1933 roku studenci z berlińskiej Szkoły Wychowania Fizycznego, członkowie Narodowosocjalistycznego Związku Studentów Niemieckich zajęli i splądrowali Instytut paląc 20 tysięcy woluminów i 5 tysięcy zdjęć, wymuszając tym samym rychłe zakończenie jego działalności.[4]

PrzypisyEdytuj

  1. Hans-Georg Stümke, Homosexuelle in Deutschland: Eine politische Geschichte, München 1989 (niem.).
  2. Harry Oosterhuis. (Ed.) Homosexuality and Male Bonding in Pre-Nazi Germany: The Youth Movement, the Gay Movement, and Male Bonding Before Hitler's Rise: Original Transcripts from Der Eigene, the First Gay Journal in the World. (1991).
  3. Institute for Sexual Sciences (1919-1933). W: Reform of the Penal Code [on-line]. [dostęp 2011-01-13].
  4. Leonidas Hill (2001). "The Nazi Attack on 'Un-German' Literature, 1933-1945" w: The Holocaust and the Book: Destruction and Preservation.