Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta B. Zajonca (ISS UW) – interdyscyplinarna jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego o statusie „jednostki podstawowej”. Instytut powstał w 1991 w wyniku porozumienia podpisanego w 1990 roku przez władze University of Michigan, Ministra Edukacji Narodowej RP i Rektora UW. Jej głównym promotorem ze strony amerykańskiej był znany psycholog Robert Zajonc (1923–2008), który w 2010 został patronem instytutu. ISS jest w myśl tej umowy partnerem Insitute for Social Research (ISR) działającego w strukturach University of Michigan. ISS jest także krajowym reprezentantem Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi celami ISS są obserwacja procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych zachodzących w społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej, wymiana doświadczeń naukowych pomiędzy badaczami z Polski, krajów Europy Wschodniej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów zachodnich, analiza porównawcza różnych perspektyw teoretycznych oraz wypracowanie metod zbierania i przetwarzania danych.

Stałym programem badawczym prowadzonym ISS UW od 1992 jest Polski Generalny Sondaż Społeczny (PGSS) wraz z międzynarodowymi modułami tematycznymi International Social Survey Programme (ISSP). Instytut jest także siedzibą Archiwum Danych Społecznych – przesięwzięcia wspólnego ISS oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. ISS prowadzi również „Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie”.

Dyrektorem ISS UW jest Tomasz Zarycki, a jego zastępczyniami Anna Domaradzka-Widła i Agnieszka Rychwalska. W przeszłości stanowiska dyrektora instytutu pełnili: Mirosława Marody, Mirosław Kofta, Grażyna Wieczorkowska, Janusz Grzelak i Renata Siemieńska-Żochowska.

Struktura Edytuj

W skład ISS wchodzą:

  • Ośrodek Badań Socjologicznych
  • Ośrodek Badań Psychologicznych
  • Ośrodek Badań Ekonomicznych
  • Ośrodek Badań Politycznych
  • Ośrodek Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii
  • Ośrodek Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością
  • Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Społecznymi Problemami Płci
  • Międzyinstytutowa Pracownia Badań Porównawczych nad Systemami Wartości ISS – IS UW

Linki zewnętrzne Edytuj