Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

instytut badawczy w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) z siedzibą w Puławach, jednostka badawczo­‑rozwojowa, podległa Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Logo
Ilustracja
Pałac Czartoryskich – siedziba Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Państwo  Polska
Adres ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
Forma prawna instytut badawczy
Dyrektor prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek
Nr KRS 0000149666
Zatrudnienie 320
Położenie na mapie Puław
Mapa konturowa Puław, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej znajduje się punkt z opisem „Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa”
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa konturowa województwa lubelskiego, po lewej znajduje się punkt z opisem „Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa”
Położenie na mapie powiatu puławskiego
Mapa konturowa powiatu puławskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa”
Ziemia51°24′50,6″N 21°57′29,1″E/51,414056 21,958083

Instytut prowadzi prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. Placówka nawiązuje do tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku 1862 oraz do osiągnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonującego w latach 1917–1950[1].

Struktura Naukowa InstytutuEdytuj

Centrum Systemów i Technologii Produkcji Roślinnej

 • Zakład Uprawy Roślin Zbożowych
 • Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
 • Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
 • Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych

Centrum Badań Środowiskowych i Klimatu

 • Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
 • Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów
 • Zakład Systemów i Ekonomii produkcji Roślinnej
 • Zakład żywienia Roślin i Nawożenia
 • Rolnicze Zakłady Doświadczalne

Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych

 • Zakład Biochemii i Jakości Plonów
 • Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin
 • Zakład Mikrobiologii Rolniczej

Główne kierunki działalności naukowo-badawczejEdytuj

 • gleboznawstwo,
 • nawożenie,
 • uprawa roli,
 • uprawa zbóż i roślin pastewnych,
 • produkcja biomasy na cele energetyczne,
 • hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu,
 • wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej,
 • ocena różnych systemów gospodarowania,
 • regulacja zachwaszczenia w uprawach rolniczych,
 • ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
 • biogospodarka.

W roku 2005 IUNG uzyskał status państwowego instytutu badawczego.

W Instytucie pracuje 320 osób, w tym: 28 profesorów i 75 doktorów.

Prace badawcze są realizowane w 11 zakładach naukowych oraz 8 Rolniczych Zakładach Doświadczalnych położonych w różnych regionach Polski. RZD prowadzą produkcję rolniczą w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych i organizacyjno-ekonomicznych. Są one jednocześnie centrami wdrażającymi w praktyce nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne oferowane przez naukę.

Działalność IUNG jest wyraźnie ukierunkowana na problemy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej i kształtowania środowiska rolniczego oraz wspieranie decyzji władz administracyjnych i samorządowych. Poprzez swoją działalność Instytut przyczynia się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa.  Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, uczelniami i szkołami rolniczymi.

Istniejący w IUNG-PIB zintegrowany system informacji o przestrzeni rolniczej charakteryzuje się dużą reprezentatywnością i umożliwia wykorzystanie szeregu map numerycznych o różnej skali i zasięgu terytorialnym, przydatnych do zarządzania przestrzenią rolniczą.

W latach 2011-2015 Instytut realizował program wieloletni pt. „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”, ustanowiony przez Radę Ministrów. Obecnie IUNG-PIB realizuje program wieloletni pod nazwą ”Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych” ustanowiony na lata 2016-2020 na mocy Uchwały 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.

IUNG-PIB jest koordynatorem programu wieloletniego pn.” Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, ustanowionego na lata 2016-2020. Ponadto pracownicy Instytutu uczestniczą w realizacji programu wieloletniego dotyczącego postępu biologicznego i ochrony zasobów genowych, koordynowanego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Instytut dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną, wzbogaconą o oddane do użytku w roku 2015 Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych, w którym zgrupowane są wszystkie laboratoria i nowoczesna aparatura. Jest upoważniony do oceny i opiniowania wszystkich nawozów i substancji użyźniających wprowadzanych na rynek.

Ważne znaczenie praktyczne mają monitoringi stanu gleb i wód oraz System Monitoringu Suszy Rolniczej, wykonywany na zamówienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki badań IUNG-PIB stanowią wsparcie dla działań Rady Ministrów RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władz samorządowych i administracyjnych, doradztwa rolniczego oraz rolników i przedsiębiorców rolnych.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj