Integracja etniczna

Integracja etniczna – sposób koegzystencji różnych grup etnicznych na jednym obszarze (najczęściej państwowym). Według Anthony’ego Giddensa istnieją trzy rodzaje tej integracji:

  • asymilacja – nowo przybyli imigranci przejmują elementy kultury ludności osiadłej
  • tygiel narodów – integracja kulturowa różnych grup etnicznych
  • pluralizm – istnienie niezależnych, równouprawnionych grup etnicznych