Inteligencja (społeczeństwo)

klasa społeczna złożona z wyedukowanej elity

Inteligencjawarstwa społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej żyjąca z pracy umysłowej, wykształcona ostatecznie w XIX wieku głównie ze zubożałej szlachty, ale również ze stanu mieszczańskiego, rzadziej bogatego chłopstwa i podupadłej arystokracji. Tradycyjnie inteligencja obejmowała nauczycieli, prawników, lekarzy, artystów, naukowców, inżynierów i czasami też urzędników, obecnie – osoby zajmujące pozycje zawodowe wymagające wyższego wykształcenia.

Inteligencja

Pochodzenie pojęcia edytuj

Określenie „inteligencja” pochodzi od łacińskiego wyrazu intelligentia, który oznacza zdolność pojmowania natury rzeczy jako jedną z władz poznawczych.

Inteligencja a intelektualiści edytuj

Inteligenta, czyli przedstawiciela inteligencji, nie należy mylić z intelektualistą, czyli osobą, cechującą się rozwiniętą inteligencją (sprawnością umysłową), posiadającą szczególną zdolność do krytycznej analizy i syntezy, bogatą wiedzę, erudycję, zdolność badawczą, która zajmuje się twórczą pracą umysłową oraz której postawę cechuje przewaga intelektu nad emocjami[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Słownik języka polskiego, Mieczysław Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1981, t. I: A-K, s. 797.