Interfejs użytkownika

przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka z urządzeniem

Interfejs użytkownika, UI (od ang. user interface[1]) – przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka z maszyną.

Interakcja człowieka z komputerem przez ekran dotykowy

W technice Edytuj

Interfejs użytkownika to część urządzenia lub oprogramowania odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe, są one wyposażone w urządzenia wejścia-wyjścia tworzące interfejs użytkownika. Do najczęściej stosowanych zaliczają się:

W informatyce Edytuj

W tej dziedzinie najczęściej jako interfejs użytkownika rozpatruje się część oprogramowania zajmującą się obsługą urządzeń wejścia-wyjścia przeznaczonych dla interakcji z użytkownikiem. W komputerach zwykle za obsługę większości funkcji interfejsu użytkownika odpowiada system operacyjny, który narzuca standaryzację wyglądu różnych aplikacji[2]. Zwykli użytkownicy postrzegają oprogramowanie wyłącznie przez interfejs użytkownika.

W projektowaniu przemysłowym Edytuj

W części dziedziny projektowania przemysłowego dotyczącej interakcji człowieka z komputerem interfejsem użytkownika nazywana jest przestrzeń, w której dochodzi do interakcji. Celem tej interakcji jest umożliwienie skutecznego operowania i kontroli nad maszyną przez człowieka, podczas gdy maszyna dostarcza zwrotnych informacji ułatwiając operatorowi podejmowanie decyzji. Do przykładów tak szeroko rozumianej koncepcji interfejsów użytkownika należą interaktywne aspekty komputerowych systemów operacyjnych, jak również narzędzi ręcznych, ciężkich maszyn sterowniczych i kontroli procesu.

Specjalistami zajmującymi się projektowaniem interfejsów są projektanci interakcji lub architekci informacji, łączący przygotowanie techniczne z wiedzą psychologiczną o przetwarzaniu informacji przez człowieka i wiedzą o funkcjonalności aplikacji. Przygotowany przez nich projekt trafia do projektantów graficznych i programistów.

Naukowcy prowadzą badania nad nowymi interfejsami (interfejs mózg–maszyna), które mogą ułatwić użytkownikowi współpracę z komputerem.

Przypisy Edytuj

Bibliografia Edytuj

  • Alan Cooper: About Face: The Essentials of User Interface Design. Foster City, CA: IDG Books, 1995. ISBN 0-56884-322-4.
  • Ben Shneiderman, Catherine Plaisant: Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co, March 2009, s. 672. ISBN 0-321-53735-1.