Otwórz menu główne

Interlingwistyka

dziedzina nauki zajmująca się językami sztucznymi

Interlingwistyka (łac. interlingw(a) + istyka) – dziedzina nauki zajmująca się językami sztucznymi oraz literaturą powstałą w takich językach.

W Polsce jedynym ośrodkiem naukowym gdzie można studiować interlingwistykę jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Interlingwistyka w EuropieEdytuj

Kilkanaście uczelni europejskich wprowadziło interlingwistykę do programu różnych kierunków studiów jako przedmiot nadobowiązkowy, jako jeden z kilku proponowanych do wyboru lub jako przedmiot obowiązkowy na danym kierunku studiów (niekiedy w grupach międzywydziałowych). Zazwyczaj wykładany jest przez 1-2 semestry i zakończony egzaminem.[1][2]

Interlingwistyka i esperantologia jako kierunek studiów uniwersyteckichEdytuj

PrzypisyEdytuj