Internacjonalizm (językoznawstwo)

Internacjonalizmwyraz posiadający podobną formę i brzmienie w wielu językach oraz wyrażający tę samą lub zbliżoną treść.

Internacjonalizmy pochodzą najczęściej z języka angielskiego, francuskiego, greckiego lub łaciny. Są rozpowszechnione szczególnie w języku naukowym i technicznym; charakterystycznymi przyrostkami są tu -acja, -ancja, -sja oraz -ator[1]. Często niemożliwe jest określenie, który język jest bezpośrednim źródłem danego internacjonalizmu, ze względu na jego równoczesne rozpowszechnienie się na różnych obszarach (taka sytuacja dotyczy np. wyrazów „polityka” lub „analiza”).

Na przykładzie terminu „totalitaryzm”:

  • angielski – totalitarism;
  • francuski – totalitarisme;
  • niemieckiTotalitarismus.

Inne przykłady: telewizja, metr, emisja itp.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj