International Actuarial Association

Międzynarodowe Towarzystwo Aktuarialne (ang. International Actuarial Association lub IAA) – to światowe zrzeszenie lokalnych organizacji lub stowarzyszeń aktuarialnych i należących do nich aktuariuszy.

IAA jest kontynuacją założonego w 1895 "Comité Permanent des Congrès d’Actuaires" będącego związkiem aktuariuszy. Organizacja ta została przekształcona w IAA w 1968.

Jest to jedyna międzynarodowa organizacja promująca badania naukowe, edukację i rozwój zawodu aktuariusza, a także rozwój organizacji aktuarialnych.

Międzynarodowe Towarzystwo Aktuarialne ma siedem sekcji:

  • Sekcja ASTIN (od ang. Actuarial Studies In Non-Life Insurance) - utworzona w 1957 i zajmująca się zagadnieniami ubezpieczeń innych niż na życie; publikuje ASTIN Bulletin dwa razy w roku i organizuje coroczne konferencje.
  • Sekcja AFIR (od ang. Actuarial Approach for FInancial Risks) - utworzona w 1988 i zajmująca promowaniem badań aktuarialnych w dziedzinie ryzyka finansowego.
  • Sekcja IACA (od ang. International Association of Consulting Actuaries) - utworzona w 1968 jako niezależne od IAA międzynarodowe forum do wymiany poglądów między konsultującymi aktuariuszami (ang. consulting actuaries) i w 1999 włączona do Międzynarodowego Towarzystwa Aktuarialnego jako jedna z jego sekcji.
  • Sekcja IAAHS - utworzona w 2003 roku sekcja mająca na celu dostarczenie międzynarodowej perspektywy we wszystkich aspektach aktuarialnej praktyki w ubezpieczeniach zdrowotnych.
  • Sekcja PBSS (od ang. The Pensions, Benefits, Social Security) - utworzona w 2003 jako forum dla aktuariuszy zajmujących się wszelkimi problemami polityki społecznej (wyłączając zagadnienia związane z opieką zdrowotna, które należą do IAAHS).
  • Sekcja AWF (od ang. Actuaries Without Frontiers) - utworzona w 2003 i mająca na celu udostępnienie pomocy aktuarialnej potrzebującym poprzez dostęp do środków finansowych i aktuariuszy woluntariuszy.
  • Sekcja LIFE - ma za zadanie rozpowszechnianie i promowanie międzynarodowej wymiany poglądów między aktuariuszami specjalizującymi się w ubezpieczeniach na życie.

Obecnie, Międzynarodowe Towarzystwo Aktuarialne zrzesza 57 organizacji ze statutem pełnego członkostwa, 25 organizacji jako stowarzyszonych członków i 3 organizacje na zasadzie instytucjonalnego członkostwa. Wszyscy w pełni kwalifikowani aktuariusze należący do organizacji z pełnym członkostwem otrzymują automatyczne indywidualne członkostwo w Międzynarodowym Towarzystwie Aktuarialnym.

Pełni członkowieEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj