International Association of Classification Societies

International Association of Classification Societies (IACS) (pol.: Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych) – organizacja skupiająca znane towarzystwa klasyfikacyjne, którego celem działalności jest współpraca, konsultacja i koordynacja podejmowanych działań w branży okrętowej.

IACS powstało 1968 roku, a jego pierwszymi członkami było siedem najbardziej renomowanych towarzystw: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai, Registro Italiano Navale. Skład IACS jest zmienny; członkiem może być towarzystwo o światowej reputacji, działające nie krócej niż 20 lat, wydające własne przepisy klasyfikacji jednostek pływających oraz własną księgę rejestru, nadzorujące co najmniej 1000 statków o pojemności ponad 1 000 000 RT.

Członkowie IACS

edytuj

Struktura

edytuj

Rada jest najważniejszym organem IACS, składa się ona z przedstawicieli wszystkich członkowskich instytucji. Zbiera się przynajmniej raz do roku na sesjach, którymi kieruje przewodniczący, który jest jednocześnie organem wykonawczym Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych. Przewodniczący i inne funkcje w Radzie zmieniają się rotacyjnie, tak aby były sprawowane przez wszystkich członków. Organ najwyższy IACS może powoływać do zadań szczegółowych różne komitety. Rada uchwala również zalecenia, ale niestety nie są one prawnie wiążące dla członków. Ponadto w strukturze obok Rady znajdują się: stały sekretariat, Komitet Jakości, Komitet Doradczy, Grupa Polityki Ogólnej oraz grupy robocze (powoływane gdy jest taka potrzeba).

Współpraca z IMO

edytuj

Stowarzyszenie jest finansowane przez członków. Współpracuje z innymi organizacjami takimi jak IMO, przy której ma status konsultacyjny. Ta współpraca ma bardzo ważne znaczenie dla IACS, ponieważ korzystając ze swego statusu reprezentuje stanowisko towarzystw w głównych komitetach i podkomitetach, przedstawia opinie i propozycje na ich forach. O znaczeniu tej współpracy dla IACS świadczy utrzymywanie jednego stałego przedstawiciela przy IMO. Język roboczy to angielski. Podsumowanie IACS produkuje szereg dokumentacji, aby pomóc promować spójność we wszystkich państw członkowskich. Obszar ten zapewnia dostęp do technicznych uchwał przedstawionych przez IACS. Każde towarzystwo klasyfikacyjne, które nie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych, może zarejestrować się na stronie internetowej do bezpłatnych kanałów informacyjnych, które zawierają nowe publikacje wszystkich państw członkowskich. Działalność tej organizacji moim zdaniem jest czysto formalna, ale ma swój wkład w ujednolicanie niektórych zasad w państwach członkowskich oraz przy współpracy z IMO.

Tylko dzięki temu stowarzyszeniu organizacje uznają się nawzajem, to znaczy ich inspektorzy akceptują certyfikaty wydane przez innych członków IACS lecz uznają za nieważne jeżeli towarzystwo nie jest członkiem IACS.

Linki zewnętrzne

edytuj