International Rule

International Rule - wzór, według którego oblicza się rating, czyli wartość regatową jachtu. Otrzymany wynik R jest liczbą niemianowaną i oznacza klasę jachtu, np. klasa 12 (R 12). Z racji tego, że w przeciwieństwie do Universal Rule, gdzie wielkości do wzoru podstawia się w stopach, w International Rule do wzoru podstawia się wielkości wyrażone w metrach, klasy obliczone w ten sposób nazywa się klasami metrycznymi.

Gdzie:

  • L - długość jachtu
  • d - różnica między obwodem poszycia w przekroju pomiarowym a obwodem opisanym na tym poszyciu (łącznie z płetwą balastową)
  • S - powierzchnia ożaglowania
  • F - wysokość wolnej burty