Inwestor instytucjonalny

podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną

Inwestor instytucjonalny – podmiot zajmujący się zawodowo działalnością inwestycyjną, który powołano w celu dokonywania inwestycji kapitałowych[a] w innych podmiotach gospodarczych[1]. Inwestor instytucjonalny lokuje kapitał powierzony mu np. w formie depozytu czy składek ubezpieczeniowych w celu osiągnięcia zysku z inwestycji wyższego, niż z lokat czy obligacji. Typowymi inwestorami instytucjonalnymi są instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, które lokują część środków pochodzących ze składek klientów w udziały lub akcje przedsiębiorstw.

UwagiEdytuj

  1. obejmowanie udziałów lub akcji

PrzypisyEdytuj

  1. inwestor instytucjonalny, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-12-16].