Otwórz menu główne

Ireneusz Bobrowski

polski językoznawca

Ireneusz Bobrowski (ur. 19 listopada 1954 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych.

ŻyciorysEdytuj

W 1978 roku ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim[1]. Studiował też w Nijmegen w Holandii[1]. Rozprawę doktorską pt. Cechy subkategoryzacji czasowników przechodnich we współczesnym języku polskim, której promotorem był Marian Kucała, obronił w 1982 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN[1]. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał tamże w 1990 w oparciu o rozprawę Gramatyka generatywno-transformacyjna a uogólniona gramatyka struktur frazowych. Postanowieniem Prezydenta RP z 22 sierpnia 1995 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Po uzyskaniu magisterium, podjął w 1978 roku pracę w Instytucie Języka Polskiego PAN, gdzie w 1990 roku objął stanowisko docenta. Od 2002 do 2008 roku był dyrektorem IJP PAN. Pracuje nadto w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przeszłości związany był również z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Kielcach, przekształconą następnie w Akademię Świętokrzyską, gdzie w latach 90. sprawował funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Współpracował również z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie.

Zajmuje się językoznawstwem, metajęzykoznawstwem, filozofią językoznawstwa i filozofią języka. Jest członkiem Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Cechy subkategoryzacyjne polskich czasowników przechodnich, Wrocław 1985
 • Gramatyka generatywno-transformacyjna (TG) a uogólniona gramatyka struktur fazowych (GPSG). Próba porównania i oceny obu teorii z punktu widzenia ich przydatności do opisu wybranych faktów składniowych polszczyzny, Wrocław 1988
 • Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Kraków 1993
 • Gramatyka opisowa języka polskiego. Zarys modelu generatywno-transformacyjnego, t. 1, Kielce 1995
 • Gramatyka opisowa języka polskiego. Zarys modelu generatywno-transformacyjnego, t. 2, Kielce 1998
 • Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998
 • Składniowy model polszczyzny, Kraków 2005
 • Problems of Methodology and Philosophy in Linguistics, Frankfurt am Main 2015

PrzypisyEdytuj

 1. a b c prof. zw. dr hab. Ireneusz Bobrowski (pol.). ijp.pan.pl. [dostęp 2017-12-14].

BibliografiaEdytuj

 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. 1, A-G, red. nauk. J. Kapuścik, Warszawa 1998, s. 131.
 • Ireneusz Bobrowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).