Iuris utriusque consultus

Iuris utriusque consultus (łac.)radca prawny obojga praw (cywilnego i kanonicznego).