Iwan Algimuntowicz z Holszan[1] herbu Hippocentaurus (zm. po 1401) – książę wielkolitewski, właściciel Holszan.

Iwan Holszański
Herb
Hippocentaurus
Książę
Data śmierci

po 1401

Ojciec

Algimunt

Żona

Agrypina

Rodzeństwo

Semen, Michał, Andrzej, Aleksander

Życiorys

edytuj

Wzięty do niewoli w Rudominie[2] w roku 1394, namiestnik Kijowa w 1397 roku, współpracownik wielkiego księcia litewskiego Witolda. W 1397 erygował biskupstwo kijowskie obrządku łacińskiego.

W 1401 roku był sygnatariuszem unii wileńsko-radomskiej[3].

Poślubił Agrypinę, córkę Światosława Iwanowicza, księcia smoleńskiego; siostrą Agrypiny była Anna, żona wielkiego księcia litewskiego Witolda. Z tego małżeństwa pochodzili:

  • Semen, namiestnik Wielkiego Nowogrodu
  • Michał, namiestnik Kijowa
  • Andrzej
  • Aleksander

Przypisy

edytuj
  1. Kazimierz Pułaski, Szkice i poszukiwania historyczne, nakład J.K. Żupańskiego i K.J. Heumanna, 1887, s. 261 [dostęp 2023-06-10] (pol.).
  2. Rudomino, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IX: Pożajście – Ruksze, Warszawa 1888, s. 945.
  3. Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376-1430, s. Kraków 1882, s. 73.

Bibliografia

edytuj