Iwaszko Aleksandrowicz Sołtan

Iwaszko Aleksandrowicz Sołtan herbu własnego – podskarbi ziemski litewski w latach 1473–1486.

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 241.